Dětská skupina Staťáček

ČSÚ nabízí zaměstnancům kvalifikovanou péči o malé děti.

Od 1. září 2020 se pro děti zaměstnanců ČSÚ otevře v budově pražského sídla dětská skupina Staťáček. Rodičům tak výrazně přispěje ke sladění pracovní kariéry a péče o děti předškolního věku. O 12 dětí ve věku 2 až 5 let se ve skupině budou starat dvě kvalifikované pečující osoby. Otevřeno bude každý všední den od 7 do 17 hodin, aby se pokryla celá pracovní doba a rodiče neměli starosti s vyzvedáváním dětí. Zajištěno je i celodenní stravování ve formě dopolední a odpolední svačiny a oběda. Část nákladů na vybudování a provoz dětské skupiny bude hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014395.