Domácnosti loni více spořily

Přispělo k tomu zejména zvyšování mezd a starobních důchodů.

Sektor domácností v loňském roce zaznamenal nebývalý nárůst hrubého disponibilního důchodu (HDD). Nominální navýšení dosáhlo 8,7 %, po úpravě o nárůst cenové hladiny výrobků a služeb spotřebovávaných domácnostmi činil reálný přírůstek 5,6 %. Domácnosti těžily z pokračujícího růstu mezd a platů. Dalším významným zdrojem, který přispěl k silné dynamice příjmů, byly přijaté sociální příspěvky a dávky (obsahují zejména starobní důchody), jejichž navýšení loni dosáhlo 79,0 mld. Kč.
Dynamika spotřeby domácností se přitom držela na úrovni roku 2018. Domácnosti tak větší objem prostředků uspořily a proinvestovaly. Míra úspor (podíl hrubých úspor na HDD) loni dosáhla 13,2 %, nejvíce za posledních deset let. Investice rostly podobným tempem jako příjmy, takže míra investic (podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDD) se výrazněji neměnila a činila 8,5 %.

Reálný růst příjmů, míra úspor a míra investic sektoru domácností (%)

Reálný růst příjmů, míra úspor a míra investic sektoru domácností (%)