Dopravě a skladování se přestávalo dařit

Po devíti letech růstu loni reálné tržby v dopravě a skladování poklesly. Celkovému propadu nezabránil ani nárůst tržeb potrubní a železniční dopravy a poštovních či kurýrních činností.

Za celý rok 2019 se tržby v dopravě a skladování v Česku meziročně zvýšily v běžných cenách o 1,5 %. Po přepočtu na stálé ceny se však snížily o 0,4 %, přičemž celkový vývoj nejvíce ovlivnil pokles tržeb o 2,4 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě. Nižší tržby byly zaznamenány také v letecké dopravě (o 3,8 %), přestože v prvním čtvrtletí roku 2019 její tržby rostly dvouciferným tempem. Pokles tržeb objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy o 0,3 % byl způsoben snížením tržeb železniční dopravy (o 1,6 %) a silniční dopravy (o 0,3 %). Tržby potrubní dopravy naopak vzrostly o 4,1 %. Vyšší tržby vykázala také vodní doprava (o 6,0 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 15, 9 %).

Na konci roku rychlejší pokles

Ve 4. čtvrtletí 2019 tržby ve stálých cenách v sekci doprava a skladování meziročně poklesly o 2,7 %. Nejvýrazněji se snížily tržby v letecké dopravě (o 6,6 %). Dále byly zaznamenány nižší tržby o 5,4 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují např. manipulaci s nákladem, spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů. Ve vodní dopravě poklesly tržby o 5,2 %. Tržby se snížily i v pozemní a potrubní dopravě (o 3,5 %), a to vlivem poklesu tržeb silniční dopravy (o 3,3 %) a železniční dopravy (o 6,7 %). Naopak tržby v objemově méně významné potrubní dopravě vzrostly o 3,5 %. Nejvíce se dařilo poštovním a kurýrním činnostem, které zaznamenaly růst o 21,8 % a zvýšily se tak nejvíce od roku 2001.

Meziroční index tržeb v dopravě 2018–2019 (v běžných cenách, očištěno o vliv počtu pracovních dní, %)

Meziroční index tržeb v dopravě 2018–2019 (v běžných cenách, očištěno o vliv počtu pracovních dní, %)

V různých zemích odlišně

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy publikuje Eurostat pouze data v běžných cenách, která jsou pro lepší srovnatelnost očištěna o kalendářní vlivy (tj. o nestejný počet pracovních dnů). V Evropské unii (včetně Velké Británie, která v roce 2019 ještě byla členskou zemí) při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve 4. čtvrtletí roku 2019 vykázaly podniky zabývající se dopravou a skladováním růst tržeb o 2,0 %.
V jednotlivých členských zemích se však vývoj lišil. V Česku došlo k poklesu o 0,5 %, podobně na tom byly Nizozemsko (snížení o 0,4 %) a Estonsko (snížení o 0,7 %). Po patnácti čtvrtletích růstu klesly tržby i Německu (o 0,9 %). Nejvýraznější snížení tržeb za 4. čtvrtletí vykázaly Lucembursko (o 3,9 %) a Lotyšsko (o 7,7 %). Naopak nejvyšší růst tržeb byl evidován v Litvě (o 11,5 %), Belgii (o 7,3 %) a na Kypru (o 6,8 %).

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2014–2019 (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny, %)

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2014–2019 (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny, %)

V průběhu roku se tempo růstu tržeb v dopravě v EU28 zpomalovalo, přičemž v 1. čtvrtletí rostly tržby o 6,0 % a ve 4. čtvrtletí již pouze o 2,0 %. Za celý rok 2019 EU28 vykázala růst o 4,7 %. Pouze tři členské státy vykázaly celoroční pokles tržeb, a to Kypr (o 1,7 %), Lotyšsko (o 1,8 %) a Lucembursko (o 2,8 %). Nejvíce v roce 2019 rostly tržby Litvě (o 13,1 %), Maďarsku (o 8,5 %) a Bulharsku (o 7,3 %). Z pětice největších ekonomik v oblasti dopravy vzrostly tržby nejvíce Španělsku o 5,7 %, dále Velké Británii o 5,3 %, Francii o 4,5 %, Německu o 2,1 % a Itálii o 1,8 %. České republice se tržby za dopravu a skladování po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 1,4 %. Ze sousedních států se lépe dařilo Slovensku (růst o 3,0 %), Rakousku (růst o 2,3 %) a Německu (růst o 2,1 %).

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby