Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie

Indikátory důvěry v mnoha odvětvích zaznamenaly výrazný pokles.

U souhrnného indikátoru důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) a rovněž dílčích indikátorů došlo v dubnu k největšímu meziměsíčnímu poklesu od počátku sledování. Souhrnný indikátor důvěry oproti březnu klesl o 19,6 bodu na hodnotu 74,8, indikátor důvěry podnikatelů o 19,3 bodu na hodnotu 73,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. Ukazatele jsou nižší i ve srovnání s dubnem loňského roku, indikátor důvěry spotřebitelů dokonce s nejvyšším meziročním poklesem od počátku sledování.
Manažeři firem a podnikatelé očekávají pro příští období výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Méně příznivé jsou i predikce dalšího vývoje ekonomické situace a zaměstnanosti. Zhoršení výhledu se týká téměř všech odvětví podnikání a obavy vyjadřují rovněž spotřebitelé. Ti se do budoucna obávají zejména zhoršení celkové ekonomické situace, své vlastní finanční situace a také růstu cen a nezaměstnanosti. Snížil se rovněž úmysl spořit. ČSÚ děkuje všem respondentům, kteří v této nelehké situaci odpověděli na konjunkturální dotazník.

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy