I statistici musejí reagovat na koronavirus

Výskyt nového typu koronaviru má významný dopad na sestavování a šíření oficiálních statistik. V mnoha zemích nutnost pracovat na dálku ovlivnila nejen sběr dat, který byl běžně založen na práci tazatelů, ale i návratnost výkazů, jež se už dříve vyplňovaly elektronicky.

V reakci na celosvětovou krizi způsobenou novým typem koronaviru spustila Statistická divize OSN nový webový portál, který poskytuje globální statistické komunitě prostor pro sdílení nástrojů a osvědčených postupů s cílem zajistit kontinuitu datových výstupů. Jednotlivé úřady a centrální banky si zde mohou vyměňovat zkušenosti s inovativními přístupy, které mají zmírnit dopad chybějících zdrojových dat pro pravidelné výstupy. Díky vzájemné pomoci bude možné snáze splnit požadavky otevřeného a včasného přístupu k údajům a uvedené instituce tak mohou na krizi adekvátně reagovat a lépe se vyrovnat s obtížnou situací.
Do pracovního prostoru byl zařazen následující neúplný seznam oficiálních statistik: krátkodobé statistiky, národní účty, cenová statistika, statistiky podnikání, platební bilance a zahraniční obchod, šetření domácností (včetně šetření týkajících se pracovních sil) a problematika sčítání lidu.
Formát digitálního pracovního prostoru je velmi jednoduchý a flexibilní. Aby se zabránilo další zátěži národních statistických úřadů, nejsou požadovány žádné standardizované informace a výměna informací vychází z poptávky. Pracovní prostor je přístupný pouze těm, kteří jsou registrováni národními statistickými úřady a příslušnými mezinárodními organizacemi, a tak poskytuje statistikům bezpečné prostředí pro vedení diskuzí otevřeným a transparentním způsobem. Více ZDE.

COVID-19 response