Polsko: Statistická ročenka

Již na konci loňského roku vydal polský statistický úřad národní statistickou ročenku. Tentokrát obsahuje nejnovější údaje převážně z roku 2018.

Na 785 stránkách publikace nalezne uživatel tabulky a grafy nejen s klíčovými statistickými údaji o Polsku, ale také upozornění na hlavní regionální rozdíly a mezinárodní srovnání. Prezentované údaje umožňují komplexní popis sociálně-ekonomické situace v zemi včetně retrospektivního srovnání. Jde o souhrn informací mimo jiné o populaci, trhu práce, vzdělávání, životních podmínkách, ekonomice a podnikání, jakož i o životním prostředí a přírodních zdrojích. Více ZDE.