Přebytek se zmírnil

V roce 2019 bylo hospodaření vládních institucí ČR počtvrté v řadě přebytkové. Saldo má však zjevně klesající trend.

Přelom března a dubna každoročně přináší celoroční údaje o hospodaření sektoru vládních institucí. I v roce 2019 bylo hospodaření přebytkové, dynamika výdajů v letech 2018 a 2019 však překračovala dynamiku zvyšování příjmů.
Na výdajové stránce rozpočet tížil zejména silný růst objemu vyplacených sociálních dávek a hodnoty naturálních sociálních transferů. Více než 10% tempem již tři roky roste objem náhrad zaměstnancům. Výrazně rostly také investice.
Na straně příjmů těžil sektor vládních institucí z příznivého ekonomického vývoje – rostl objem přijatých daní i sociálních příspěvků navázaných na mzdy.
V loňském roce se do deficitu dostaly ústřední vládní instituce, které vyplácejí největší část sociálních dávek (zejména starobní důchody). Meziročně se snížil přebytek hospodaření fondů sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny), u kterých došlo k silnému růstu výdajů (spotřeba a naturální sociální transfery). Zpomalení investičních aktivit místních vládních institucí vedlo ke zmírnění růstu výdajů a k navýšení přebytku.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí (mld. Kč)

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí (mld. Kč)