Rotterdam: největší nákladní přístav v EU

Zpomalení globální hospodářské činnosti v důsledku koronavirové epidemie bude mít velký dopad na mezinárodní obchod, a to zejména na námořní nákladní dopravu. Evropský statistický úřad proto zveřejnil stručný přehled nejrušnějších nákladních přístavů v EU na základě nejnovějších údajů.

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 zpracovaly přístavy EU 919 milionů tun nákladu, což je nárůst o téměř 4 % ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2018. V roce 2018 bylo v přístavech v EU přepraveno celkem 3,6 miliardy tun nákladu. Rotterdam, Antverpy a Hamburk, všechny situované na pobřeží Severního moře, jsou tři nejvýznamnější námořní nákladní přístavy EU. Z 10 největších nákladních přístavů EU se pět nachází v Severním moři a pět ve Středozemním moři.

V roce 2018 se v Rotterdamu přepravilo 441 milionů tun nákladu, tedy dvakrát více než v Antverpách (212 milionů tun) a téměř čtyřikrát více než v Hamburku (118 milionů tun). Přes dvě třetiny (69 %) nákladu směřovaly do dalších zemí Unie, což dokládá význam tohoto nizozemského přístavu jako hlavní brány pro dovoz zboží do EU. Téměř polovinu tvořil tekutý náklad, jako je například ropa nebo různé chemikálie. Naproti tomu Antverpy a Hamburk zajišťovaly převážně kontejnerovou přepravu, přičemž obří kontejnery představovaly 51 % veškerého nákladu v Antverpách a 61 % v Hamburku.

Více zde.