Inovuje téměř polovina podniků

VYDÁNÍ: 04/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V letech 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy 47 % podniků. Inovace nejčastěji směřují do vnitřních procesů a firmy je většinou financují z vlastních prostředků.

Mezi nejvíce inovativní odvětví se řadily informační a komunikační činnosti. V tomto oboru inovovalo 65 % firem. Další v pořadí se umístily peněžnictví a pojišťovnictví spolu se zpracovatelským průmyslem, v nichž podíl inovujících podniků dosáhl 51 %. Polovina podniků inovovala v odvětví velkoobchod.
V rámci zpracovatelského průmyslu byl premiantem farmaceutický průmysl s 80 % firem zavádějících inovace. Za ním následovaly petrochemický a chemický průmysl (75 %) a elektronický průmysl (70 %). V automobilovém průmyslu zavedlo inovace 56 % podniků. Častěji inovují velké firmy.

Inovující podniky v období 2016–2018 (%)

Inovující podniky v období 2016–2018 (%)

Na výrobky ani ne třetina

Nejčastější inovační aktivity ve firmách směřují do podnikových procesů. Sem spadají inovace vnitřních procesů, inovace marketingových metod a inovace spojené s organizačními změnami, které v období 2016–2018 zavedlo 40 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu uvedlo na trh 27 % podniků.
V roce 2018 dosáhly tržby firem s produktovou inovací téměř 4,2 bilionu Kč. Za inovované výrobky ale firmy utržily 1,1 bilionu Kč, a většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Pouze v elektronickém průmyslu získaly podniky více za inovované produkty než za neinovovanou produkci, a to v poměru 61 % ku 39 %.
Nejčastějším výsledkem produktových inovací bylo zvýšení kvality stávající produkce, již jako hlavní výsledek uvedlo 37 % firem s produktovou inovací. Jen 6 % uvedlo vstup na nové trhy z hlediska poskytovaného sortimentu a 3 % z hlediska geografického.

Nejdůležitější výsledky produktových inovací, 2016–2018 (%)

Nejdůležitější výsledky produktových inovací, 2016–2018 (%)

Většinou bez partnera

Podniky vyvíjejí inovace převážně ve vlastní režii. Jen 28 % inovativních firem uvedlo, že na inovacích spolupracují s jiným subjektem. Nejčastěji jde o spolupráci s dodavateli, u firem pod zahraniční kontrolou pak s podniky v rámci skupiny. Dalším nejčastějším partnerem pro inovace byly vysoké školy, s nimiž spolupracovalo 11 % inovativních podniků.
Celkem do inovačních aktivit v roce 2018 investovaly firmy 151 mld. Kč, z nichž bylo 79 mld. Kč vynaloženo na pořízení strojů, zařízení, budov a softwaru a 55 mld. Kč směřovalo do výzkumu a vývoje.
Více než dvě třetiny celkových výdajů na inovace investovaly podniky ve zpracovatelském průmyslu. Z nich nejvíce na inovační aktivity vydaly firmy působící v automobilovém průmyslu.
V průměru podniky investovaly do inovací 2,1 % svých tržeb, nejvyšší podíl (5,3 %) vykázaly podniky působící v informačních a komunikačních činnostech.
Některou z forem veřejné podpory v letech 2016–2018 využilo 28 % inovujících společností. Ze zdrojů EU i z veřejných zdrojů ČR čerpalo shodně 17 % inovujících firem.

Poznámka:

Sledovány byly podniky s 10 a více zaměstnanci ve vybraných odvětvích, výběrový soubor tvořilo 6 577 podniků, návratnost byla 89 %.

Autor: , tiskový mluvčí
Zatím zde není žádný komentář.