Tipy pro Vás

VYDÁNÍ: 03/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

FAO Aquastat je globální informační systém FAO o vodních zdrojích a hospodaření s vodou v zemědělství. Databáze obsahuje více než 180 proměnných a ukazatelů podle zemí od roku 1960. Statistics Poland: Den pro babičky a dědečky. Eurostat: Ženy pracujístále více Instagram: Mexican National Institute of Statistics, Geography and Information. Destatis:
Už jste četli časopis německého statistického úřadu?

FAO

Aquastat je globální informační systém FAO o vodních zdrojích a hospodaření s vodou v zemědělství. Databáze obsahuje více než 180 proměnných a ukazatelů podle zemí od roku 1960.

Aquastat čerpá údaje především z národních zdrojů, ale také využívá odborných znalostí vlastních odborníků. Důraz je kladen zejména na Afriku, Blízký východ, země bývalého Sovětského svazu, Asii, Latinskou Ameriku a karibskou oblast. Databáze poskytuje profily zemí, profily povodí, regionální analýzy, tabulky a především mapy. Používání vody je sledováno podle odvětví a zdroje, zvláštní pozornost je věnována odpadním vodám. Vodní zdroje se rozlišují na vnitřní a přeshraniční, což umožňuje detekovat možné budoucí problémy, které by mohly nastat v okolí vodních toků, jež protékají více státy. Zavlažování se sleduje z hlediska typologie, technologie a pěstovaných plodin. Nechybějí ani informace o přehradách, výšce jejich hráze, kapacitě a rozloze vodní hladiny při maximálním naplnění. Více ZDE

 

Statistics Poland:
Den pro babičky a dědečky

U příležitosti dnů babiček a dědečků, které si v Polsku PŘIPOMÍNAJÍ
21. A 22. LEDNA, zveřejnil tamní statistický úřad infografiku zaměřenou na seniorskou část populace.

Více než devět z deseti seniorských domácností používá mobilní telefon. Satelit či kabelová televize jsou v 57 % seniorských domácností, avšak mikrovlnnou troubou či zařízením s přístupem na internet disponuje necelá polovina z nich.
Zatímco v roce 1968 byla v Polsku starší 60 let osmina populace, o padesát let později, v roce 2018, to již byla čtvrtina. Střední délka života ve věku 60 let se od roku 1968 prodloužila u mužů o 3 roky. Muži, kteří v roce 2018 oslavili šedesáté narozeniny, tak měli před sebou průměrně ještě 19,1 roku života. U žen došlo ve stejném období k nárůstu dokonce o 4,7 roku, když průměrná šedesátnice měla v roce 2018 před sebou ještě 24,2 roku života. Více ZDE

 

 

Eurostat:
Ženy pracují stále více

Ve všech členských státech EU byla v roce 2018 míra zaměstnanosti mužů vyšší než zaměstnanost žen. Tento rozdíl se však snížil z 15 p. b. v roce 2008 na 12 p. b. v roce 2018.

Míra zaměstnanosti žen ve věku 20–64 let v Evropské unii v roce 2018 činila 67 %, což představovalo nárůst o jeden procentní bod oproti předchozímu roku a o pět procentních bodů ve srovnání s rokem 2008. Nejvyšší míru zaměstnanosti žen mezi členskými státy EU mělo Švédsko (80 %), zatímco Řecko (49 %) a Itálie (53 %) vykázaly nejnižší míry. Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů se v roce 2018 v jednotlivých členských státech EU výrazně lišil. Největší rozdíly byly zaznamenány na Maltě, kde zaměstnanost mužů byla o 22 p. b. vyšší ve srovnání se zaměstnaností žen. Podobné to bylo v Řecku (21 p. b.), zatímco v Litvě byl rozdíl minimální (2 p. b.). Více ZDE

 

Instagram: Mexican National Institute of Statistics, Geography and Information

Instagramový profil Mexického národního institutu pro statistiku, geografii a informace (INEGI) se v současné době věnuje zejména právě probíhajícímu sčítání lidu.

Zajistit zdárný průběh populačního cenzu v zemi, kde jsou místa vyhledávaná zahraničními turisty, ale i místa, v nichž stále není běžný nejen přístup k internetu, ale třeba také k pitné vodě, není snadné. A tak nepřekvapí, že značná část reklamní kampaně sčítání lidu cílila nejen na zodpovědnost obyvatel, aby se sčítání nevyhýbali, ale také na bezpečnost sčítaných i sčítacích komisařů. Instagram INEGI toho ale obsahuje mnohem více, a tak se vyplatí jej sledovat, i když je ve španělštině. Více ZDE

 

Destatis:
Už jste četli časopis německého statistického úřadu?

Každé dva měsíce vydává Spolkový statistický úřad Německa vědecký časopis WISTA. Nabízí články o tématech týkajících se oficiálních statistik.

Texty se zaměřují především na analýzu statistických údajů a na dokumentaci metodických aspektů a vývoje, a to jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni.
Články v časopise jsou především v německém jazyce, ale příležitostně i v angličtině. Od roku 2015 je na začátku každého článku zveřejňován abstrakt v angličtině.
První letošní číslo se věnuje např. soukromé spotřebě v Německu nebo regionálnímu indexu cen nemovitostí a rovněž představuje interaktivní tematické mapy vypovídající o nedostatku kvalifikovaných pracovníků v Rakousku. Více ZDE

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.