Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 04/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Turistů na Islandu ubylo už před koronavirem. I v Rakousku přibývají jednočlenné domácnosti. Do Austrálie se přistěhovalo více než půl milionu osob

Turistů na Islandu ubylo už před koronavirem

Celkový počet zahraničních návštěvníků, kteří na Islandu strávili alespoň jednu noc, v roce 2019 nepřekročil hranici 2 mil. osob, což je 14% pokles oproti roku 2018, kdy na ostrov zavítalo více než 2,3 mil. turistů.

Naprostá většina (98,7 %) zahraničních návštěvníků vstupovala do země na mezinárodním letišti Keflavík. Trajektem přes přístav Seyðisfjörður na východě země prošlo asi 19 tis. návštěvníků (0,9 % z celkového počtu) a zhruba 8 tis. turistů (0,4 %) přistálo na letištích v Reykjavíku či v Akureyri.
Výnosy od zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2019 činily 86 mld. islandských korun (ISK), což představovalo pokles o 14 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy to bylo 103 mld. ISK. Výnosy z letecké přepravy klesly meziročně téměř o čtvrtinu (23 %), zatímco turistická spotřeba klesla o 9 %.
Za celý rok 2019 byl příjem generovaný zahraničními turisty zhruba o 10 % nižší než v roce 2018, přičemž z celkového poklesu 67 mld. ISK připadalo 60 mld. na nižší obrat v osobní letecké dopravě. V lednu 2020 evidoval islandský statistický úřad 23,3 tisíce zaměstnanců v klíčových odvětvích cestovního ruchu. To bylo o 11 % méně než ve stejném měsíci předchozího roku. U pozic vázaných na leteckou dopravu došlo k poklesu dokonce o 24 % z 5,0 tisíc pracovníků na 3,8 tisíce.

Do Austrálie se přistěhovalo více než půl milionu osob

V roce 2019 evidoval rakouský statistický úřad v průzkumu pracovních sil téměř 3,950 mil. soukromých domácností. V posledním čtvrtstoletí narostl zejména počet jednočlenných domácností.

Mezi lety 1985 a 2019 se počet soukromých domácností zvýšil o 41 % z 2,801 mil. na 3,950 mil. Ve stejném období vzrostla populace v soukromých domácnostech pouze o 17 % ze 7,481 mil. na 8,717 mil. osob. Zvyšování počtu domácností tak bylo jen částečně způsobeno populačním růstem. Významný důvod je třeba vidět především v rychlém přibývání jednočlenných domácností, jejichž počet se mezi roky 1985 a 2019 téměř zdvojnásobil (+93 %). V roce 2019 žilo v jednočlenných domácnostech 1,480 mil. rakouských obyvatel. Toto zvýšení mělo také vliv na průměrnou velikost domácnosti. V roce 1985 žilo v domácnosti 2,67 osoby, zatímco v roce 2019 obývalo průměrnou domácnost pouze 2,21 osoby. Celkem 2,328 mil. domácností bylo tvořeno jednou rodinou, 60,0 tis. domácností se skládalo z více rodin a v 82,0 tis. domácnostech žilo více osob, mezi nimiž nebyl příbuzenský vztah. Více ZDE.

Do Austrálie se přistěhovalo více než půl milionu osob

Podle posledních údajů zveřejněných australským statistickým úřadem (ABS) se velikost australské populace v období od 1. října 2018 do 30. září 2019 zvýšila o 1,5 %.

Z údajů ABS je zřejmé, že ke konci loňského září žilo v Austrálii 25,5 mil. osob, tj. o 371,1 tis. více než ke stejnému okamžiku předchozího roku. Na celkovém nárůstu počtu obyvatel se z 37,5 % podílel přirozený přírůstek, zatímco čistá zahraniční migrace představovala zbývajících 62,5 %.
Během demografického roku končícího 30. září 2019 bylo v Austrálii zaregistrováno 304,4 tis. narozených a 165,3 tis. zemřelých. Přirozený přírůstek tak v absolutních počtech činil 139,1 tis. osob, což je pokles o 6,6 % oproti předchozímu roku. Během října 2018 až září 2019 se do Austrálie přistěhovalo 534,1 tis. osob a 302,0 tis. zemi opustilo. Migrační saldo tedy bylo 232,1 tis. osob, a ve srovnání s předchozím australským demografickým rokem tak čistá zahraniční migrace poklesla o 4,2 %. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.