Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 03/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku. V šestnácti obcích proběhly nové volby. Bez vaší pomoci to nepůjde. Přírůstek obyvatelstva byl nejvyšší za posledních 11 let. Návštěva předsedy Senátu na Krajské správě ČSÚ v Jihlavě. Mezinárodní workshop Liberec–Zittau.
.

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku

Souhrnný indikátor důvěry oproti únoru klesl o 3,2 bodu, nejvíce od listopadu 2011. Pokles důvěry byl zaznamenán mezi podnikateli i spotřebiteli.

Mezi podnikateli se důvěra snížila ve všech odvětvích kromě stavebnictví, kde stagnovala. V průmyslu dokonce klesla nejvýrazněji od února 2009, a to přesto, že relativně velká část respondentů dotazník vyplnila začátkem měsíce, kdy se situace v souvislosti se šířením koronaviru nemusela jevit natolik kritická. „Ještě minulý měsíc mírně převažoval počet průmyslových podniků, které očekávaly zvýšení výrobní činnosti v příštích třech měsících. Avšak v březnu již výrazná většina podniků očekávala, že výrobní činnost bude muset utlumit,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
I spotřebitelé byli pesimističtí. Ekonomickou situaci a její výhled hodnotili v březnu nejhůře za uplynulých šest let. „Mezi spotřebiteli rezonovaly ze všeho nejvíce obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a také jejich vlastní finanční situace,“ dodal Jiří Obst.
Sběr dat za podnikatelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. března, za spotřebitelskou část od 1. do 16. března. Vnímání aktuálního stavu a očekávání ze strany podnikatelů a spotřebitelů jsou proto v dynamicky se vyvíjející situaci v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v publikovaných datech zachyceny pouze částečně. Více ZDE

 

V šestnácti obcích proběhly nové volby

Vůbec první letošní volby se uskutečnily 14. března v šestnácti obcích celkem šesti krajů.

Volilo se tam, kde klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovenou hranici nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Volební účast dosáhla 64,96 %.
Nejvyšší zájem o volby byl v obci Kejnice na Klatovsku, kde svůj hlas odevzdalo 89,89 % voličů. Nejmenší zájem naopak projevili voliči v obci Schořov na Kutnohorsku, kde o složení zastupitelstva rozhodlo 27,40 % voličů.
Mandát v 16 nových zastupitelstvech získalo 71 mužů a 31 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je necelých 48 let. Nejstaršímu je 80 let, nejmladšímu 20 let.
O celkem 102 mandátů se ucházelo 250 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 46 let.

 

Bez vaší pomoci to nepůjde

Naše země se snaží v posledních dnech vypořádat s globální hrozbou koronavirové infekce. I když se snad podaří epidemiologickou stránku věci vyřešit relativně rychle, dopad na ekonomiku bude značný. Pro její obnovu budou klíčovým základem kvalitní statistická data.

Nejbližší týdny i měsíce budou zejména pro podnikatelskou sféru velmi těžké a pro řadu firem i živnostníků to bude bez nadsázky otázka ekonomického přežití. Je proto naprosto jasné, že splnění zpravodajské povinnosti vůči statistickému úřadu pro ně v tuto chvíli není prioritou. Jakmile však opadne současná kritická fáze boje s koronavirem, dostane se na řadu boj s následky prudkého propadu ekonomického výkonu a významně vzroste i poptávka po potřebných statistických údajích. Ty však nelze získat bez spolupráce s vámi, s podniky a podnikateli, našimi respondenty. Bude se to týkat jak měsíčních dat z průmyslu i dalších odvětví, tak údajů o zahraničním obchodu, cenovém vývoji, zaměstnanosti apod. Stát bude chtít z pochopitelných důvodů vědět, jak dramatický byl dopad na cestovní ruch, pohostinství a řadu dalších odvětví a služeb omezených epidemiologickými opatřeními. Je to důležité mimo jiné pro odhad nutných kompenzací ze strany vlády právě směrem k podnikatelům, živnostníkům či obcím. Stejně tak informace o vývoji cen výrobců i spotřebitelů budou důležité pro správné nastavení měnové politiky centrální banky. Všichni budou také s napětím očekávat, jaký bude dopad této krize na vývoj HDP – zda dojde k jeho propadu a jak velkému. Na co nejpřesnějších makroekonomických údajích závisí pak rovněž nastavení rozpočtové politiky vlády.

Odhadnout budoucí vývoj můžeme pouze na základě získaných dat

Všechny výše uvedené indikátory nemůžeme zpracovat a publikovat bez toho, že by nám naši partneři, jednotlivé podniky a další instituce, poskytli svá data. Ubezpečuji vás, že při uplatňování zpravodajské povinnosti budeme vůči všem postupovat s maximálním ohledem na jejich problematickou a opravdu nelehkou situaci. Věřím, že i naši respondenti chápou vážnost situace i skutečnost, že s ohledem na budoucí úspěšný vývoj naší společné země nemůžeme paušálně odpouštět či odsouvat požadavky na poskytování dat z jejich strany. Prosím proto všechny o spolupráci a vzájemné pochopení. Jsme všichni na jedné lodi, pojďme také táhnout za jeden provaz!

Stejně jako další instituce přijal i Český statistický úřad razantní opatření k minimalizaci pravděpodobnosti šíření virové nákazy. Ihned po vyhlášení nouzového stavu omezil počet zaměstnanců v budovách úřadu (v centrále i na krajských správách) na nezbytné minimum a většině zaměstnanců umožnil pracovat z domova. Ke komunikaci v daleko větší míře využívá telefonických a video konferencí či dalších zabezpečených elektronických nástrojů.
Úřad zcela pozastavil dotazníková šetření v domácnostech formou osobního kontaktu. Nejen kvůli ochraně tazatelů, ale zejména respondentů. U ročních strukturálních šetření uvažuje o jejich odložení. Museli jsme též zrušit plánované tiskové konference.
I přesto jsou plně zajištěny veškeré pravidelné výstupy úřadu uvedené v katalogu produktů. ČSÚ navíc vzhledem k aktuální situaci přistoupil k historicky bezprecedentnímu kroku a březnový konjunkturální průzkum zveřejňuje s předstihem, za což vděčí značnému úsilí svých zaměstnanců i odpovědnému přístupu respondentů.
Naší výhodou v současné situaci je i osobní zkušenost mnoha zaměstnanců (včetně dnešního předsedy) s událostmi z roku 2002, kdy bylo karlínské ústředí ČSÚ zničeno povodní a úřad musel několik měsíců fungovat v nouzovém režimu.
ČSÚ chápe nelehkou situaci respondentů, přesto však prosí o spolupráci a pochopení při poskytování dat. Je to v zájmu budoucí obnovy těžce zkoušené ekonomiky. Více ZDE

Přírůstek obyvatelstva byl nejvyšší za posledních 11 let

Česká populace zaznamenala v průběhu roku 2019 růst o 44,1 tisíce osob na 10,69 milionu. Šlo o největší přírůstek za posledních jedenáct let. Počet obyvatel vzrostl výhradně díky kladnému saldu zahraniční migrace.

Ze zahraničí se do České republiky přistěhovalo celkem 65,6 tisíce osob a 21,3 tisíce se jich naopak vystěhovalo. Přes 40 % salda připadlo na občany Ukrajiny (18,2 tisíce), druhé nejvyšší bylo saldo občanů Slovenska (4,6 tisíce) a třetí občanů Ruska (2,7 tisíce).
Bilance přirozené obměny byla záporná, počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí o 131. Během roku 2019 se v Česku živě narodilo 112,2 tisíce dětí, což je o 1,8 tisíce méně než v roce 2018. Počet zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce a byl tak o téměř 600 nižší než v roce 2018.
V průběhu roku 2019 bylo obyvateli Česka uzavřeno 54,9 tisíce sňatků, o 400 více než o rok dříve. Počet rozvodů byl v roce 2019 meziročně o necelých 200 nižší, celkově bylo registrováno 24,1 tisíce rozvodů.

 

Návštěva předsedy Senátu na Krajské správě ČSÚ v Jihlavě

Koncem února navštívil Krajskou správu ČSÚ v Jihlavě nový předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.

Jeden z vrcholných českých politiků a bývalý hejtman Kraje Vysočina se netají svým zájmem o matematiku a statistická data. Ředitelka krajské správy Jitka Číhalová jej seznámila s novinkami v oblasti prezentace statistických výstupů, pan předseda ocenil zvláště nové interaktivní porovnání krajů, které ČSÚ prezentuje na svém webu v podobě dynamických grafů s animacemi. Dalšími tématy jednání byly činnost úřadu ve volbách či příprava a obsah příštího sčítání lidu.

 

Mezinárodní workshop Liberec–Zittau

Zástupci KS ČSÚ v Liberci se 5. března zúčastnili mezinárodního workshopu Rozvojový region Liberec–Zittau.

Na workshopu byly shrnuty a představeny výsledky projektu, v jehož rámci pracovníci oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Liberci připravili data pro srovnávací statistickou brožurku o obcích liberecké a žitavské osy. Projekt měl za cíl najít témata, v nichž si obce na obou stranách hranice mohou pomoci k efektivnějšímu rozvoji a prosperitě, a vypracovat koncept rozvoje další spolupráce. Na akci došlo ke zhodnocení konkrétních návrhů projektů, které mohou zlepšit situaci v turistickém ruchu, bydlení nebo využitelnosti studijních a pracovních příležitostí. Data ČSÚ se stala podkladem pro odbornou studii zpracovávanou pracovníky technických univerzit v Liberci a Drážďanech. Akce se zúčastnili primátoři měst Žitavy a Liberce a zástupci euroregionu Nisa.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.