Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 04/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie. ČSÚ se aktivně zapojil do studie kolektivní imunity. Dětská skupina Staťáček.

Důvěrou v ekonomiku otřásá pandemie

Indikátory důvěry v mnoha odvětvích zaznamenaly výrazný pokles.

U souhrnného indikátoru důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) a rovněž dílčích indikátorů došlo v dubnu k největšímu meziměsíčnímu poklesu od počátku sledování. Souhrnný indikátor důvěry oproti březnu klesl o 19,6 bodu na hodnotu 74,8, indikátor důvěry podnikatelů o 19,3 bodu na hodnotu 73,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. Ukazatele jsou nižší i ve srovnání s dubnem loňského roku, indikátor důvěry spotřebitelů dokonce s nejvyšším meziročním poklesem od počátku sledování.
Manažeři firem a podnikatelé očekávají pro příští období výrazné snížení tempa růstu výrobní činnosti. Méně příznivé jsou i predikce dalšího vývoje ekonomické situace a zaměstnanosti. Zhoršení výhledu se týká téměř všech odvětví podnikání a obavy vyjadřují rovněž spotřebitelé. Ti se do budoucna obávají zejména zhoršení celkové ekonomické situace, své vlastní finanční situace a také růstu cen a nezaměstnanosti. Snížil se rovněž úmysl spořit. ČSÚ děkuje všem respondentům, kteří v této nelehké situaci odpověděli na konjunkturální dotazník.

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy

ČSÚ se aktivně zapojil do studie kolektivní imunity

Zkušenosti se šetřením v domácnostech pomohly urychlit vytvoření reprezentativního vzorku respondentů.

Český statistický úřad se svými odbornými kapacitami zapojil do příprav a realizace reprezentativní části studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, jejímž prostřednictvím se zkoumá průběh onemocnění covid-19 a rozšíření imunity proti němu v populaci. Pracovníci ČSÚ oslovovali respondenty a pomáhali vytvořit vzorek čítající více než 6 000 osob z Prahy a z vybraných okresů Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Cílem studie je odhad množství osob v populaci, které již infekcí koronavirem prošly, ale vzhledem k mírným nebo žádným příznakům se o tom dosud nevědělo.

Dětská skupina Staťáček

ČSÚ nabízí zaměstnancům kvalifikovanou péči o malé děti.

Od 1. září 2020 se pro děti zaměstnanců ČSÚ otevře v budově pražského sídla dětská skupina Staťáček. Rodičům tak výrazně přispěje ke sladění pracovní kariéry a péče o děti předškolního věku. O 12 dětí ve věku 2 až 5 let se ve skupině budou starat dvě kvalifikované pečující osoby. Otevřeno bude každý všední den od 7 do 17 hodin, aby se pokryla celá pracovní doba a rodiče neměli starosti s vyzvedáváním dětí. Zajištěno je i celodenní stravování ve formě dopolední a odpolední svačiny a oběda. Část nákladů na vybudování a provoz dětské skupiny bude hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014395.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.