Středočeský kraj zůstává i nadále nejlidnatějším regionem Česka

Počet obyvatel Česka vzrostl v roce 2019 v 10 ze 14 krajů. Nejvýraznější růst zaznamenaly opět Praha a Středočeský kraj, v obou případech činil téměř 16 tisíc osob, a dále kraj Plzeňský. Nejvýrazněji ubylo obyvatel Moravskoslezského kraje, jehož populace ztratila bezmála 2,8 tisíce osob.

Pořadí krajů podle počtu obyvatel se nezměnilo. Na konci roku 2019 měl největší populaci, 1,385 milionu, Středočeský kraj, který se na prvním místě co do početnosti obyvatel drží již od roku 2010. Druhým nejlidnatějším krajem zůstalo Hlavní město Praha, kde počet obyvatel dosáhl 1,324 milionu osob.

Ve Středočeském kraji nejvíce obyvatel přibývá vnitřní migrací, v ostatních krajích k růstu přispěla více zahraniční migrace. Z celkového objemu 89,1 tisíce stěhování mezi kraji představovala celou jednu čtvrtinu změna bydliště z Prahy do Středočeského kraje či naopak. Z Prahy do Středočeského kraje se loni přestěhovalo 14,8 tisíce osob a 7,4 tisíce osob se stěhovalo opačným směrem. Přirozená měna přispěla k růstu v 5 krajích, ve zbylých 9 krajích převyšoval počet zemřelých nad počtem živě narozených.

Další informace naleznete v tiskové zprávě ČSÚ.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo