Domácí výuka školáků zabere denně v průměru 3,4 hodiny

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Polovina rodičů se domnívá, že základní školy současnou situaci zvládají, uvítali by však častější využívání online testů nebo online konferencí. Ukázal to dubnový online průzkum agentury pro výzkum trhu NMS Market Research mezi tisícovkou respondentů ve věku od 18 do 65 let.

Téměř třetina rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně. Dvě až čtyři hodiny tráví učením 43 procent rodičů a pětina od čtyř do šesti hodin denně.

Podle rodičů by školy mohly zlepšit výuku zejména větším využíváním online nástrojů a minimalizací zátěže rodičů. Téměř polovina rodičů (45 procent) by ocenila, kdyby základní školy častěji využívaly online testy, 42 procent rodičů by uvítalo dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů a dvě pětiny online konference.

Online testy využívá 36 procent škol a dotazníky desetina, ukázal průzkum. Nejčastější formou zadávání úkolů je e-mail (71 procent), na nějakou online platformu umísťuje domácí úkoly a práci 56 procent škol, 46 procent úkolů pak tvoří samostudium z učebnic a dvě pětiny škol zadávají výpisky do sešitu.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání