Polovina českých firem dokáže inovovat

V období 2016–2018 inovovalo v Česku své produkty nebo podnikové procesy 47 % podniků, ve skupině velkých podniků to bylo 74 %. V roce 2018 dosáhly tržby firem s produktovou inovací téměř 4,2 bilionu korun. Za inovované výrobky však utržily 1,1 bilionu korun, a většina tržeb tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů.

Inovace firmy nejčastěji provádějí ve vlastní režii. Firmy v roce 2018 investovaly do inovačních aktivit 151 mld. Kč, z toho do výzkumu a vývoje, jak vlastního, tak i nakoupeného, to bylo 55 mld. Kč.

Největší část celkových výdajů na inovace (71 %) byla vynaložena podniky ve zpracovatelském průmyslu. Zde nejvíce vydaly na inovační aktivity (25 mld. Kč) firmy působící v automobilovém průmyslu. Celkově podniky investovaly do inovací 2,1 % svých tržeb. Mezi nejvíce inovativní odvětví se řadily podniky z odvětví informačních a komunikačních činností, kde inovovalo 65 % z nich.

Významnou roli hraje veřejná podpora inovačních aktivit. V období 2016–2018 využilo některou formu veřejné podpory 28 % inovujících společností. Ze zdrojů EU i z veřejných zdrojů ČR to bylo shodných 17 % inovujících firem.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace