Který evropský region žije ze zemědělství a který z průmyslu?

Regiony s největší dominancí zemědělství v celé Evropské unii nalezneme v Řecku a Bulharsku, průmyslově nejrozvinutější v Německu, cestovnímu ruchu vládnou středomořské oblasti. Centry finančnictví a pojišťovnictví jsou regiony v Německu a Francii, veřejné služby tvoří nejvýznamnější ekonomické odvětví ve francouzských zámořských územích.

Hospodářská struktura regionů v Evropské unii je velmi rozmanitá. Evropský statistický úřad hlouběji prozkoumal hrubou přidanou hodnotu šesti hlavních ekonomických činností napříč všemi oblastmi EU (NUTS 3) a analyzoval jejich hospodářskou specializaci v roce 2017.

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Regionem, který se nejvíce specializuje na zemědělství, lesnictví a rybolov v EU, je Ileia na západním pobřeží Řecka. V roce 2017 pocházelo 24,3 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v Ileii z pěstování kukuřice, rajčat a jiného ovoce a zeleniny, z hospodářských zvířat a z rybolovu, zejména chobotnic. Na zemědělství se se svou úrodnou půdou zaměřuje také Silistra v severovýchodním Bulharsku. Zemědělství představovalo v roce 2017 22,8 % přidané hodnoty tohoto podunajského regionu. Také sousední rumunský region Călăraşi se silně specializuje na zemědělství (20,4 % hrubé přidané hodnoty). Mezi další regiony, kde v roce 2017 dosáhlo zemědělství téměř 20 % celkové hrubé přidané hodnoty, patřily Pella (19,6 %) v Řecku, Bjelovarsko-bilogorska županijathe (19,5 %) v Chorvatsku a Almería (19,2 %) ve Španělsku.

Průmysl, včetně energetiky

Žebříčku evropských oblastí, které se nejvíce specializují na průmysl, dominují německé regiony spojené s výrobou automobilů, oceli a chemikálií. Na prvním místě zde byl Wolfsburg (75,5 % hrubé přidané hodnoty pocházelo v roce 2017 z průmyslu) a dále Ingolstadt (72,4 %) a Dingolfing-Landau (68,2 %). Všechny jsou úzce spojeny s hlavními evropskými výrobci automobilů. Čtvrtý region na seznamu, Salzgitter (66,4 %), má poměrně diverzifikovanou průmyslovou produkci, zatímco v ekonomice Ludwigshafenu (65,6 %) dominuje chemická výroba.

Stavebnictví

Hrubá přidaná hodnota pocházející ze stavebnictví má ve všech regionech EU relativně omezený význam. Německý Neumarkt in der Oberpfalz, nacházející se poblíž Norimberka a Mnichova, má nejvyšší specializaci na výstavbu ze všech regionů EU. Stavebnictví zde v roce 2017 přispělo k 15,3 % celkové regionální hrubé přidané hodnoty. Za ním následovaly belgický region Neufchâteau (15,0 %), Mittelburgenland (14,7 %) v Rakousku a Deggendorf (14,5 %) v Německu.

Obchod, cestovní ruch, doprava a spoje

Všechny regiony NUTS 3 v EU, které se nejvíce specializují na cestovní ruch, jsou známými turistickými cíli. Osm z deseti se nachází ve Středozemním moři nebo na jeho pobřeží, pět v Řecku a tři ve Španělsku. Řecký region Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos, který se rozkládá na souostroví Kyklady, získal v roce 2017 z cestovního ruchu více než polovinu (53,9 %) své hrubé přidané hodnoty. Totéž platí pro španělský region Fuerteventura na Kanárských ostrovech (51,6 %), lyžařský a turistický region Tiroler Oberland (51,5 %) v Rakousku a řecký region Zakynthos (51,2 %) v Jónském moři.

Finančnictví a pojišťovací služby

Na vrcholu pořadí regionů EU, které se nejvíce specializují na finanční a pojišťovací činnosti, byl relativně malý bavorský region Coburg (Kreisfreie Stadt). Jako sídlo známého německého pojistitele byla z této činnosti v roce 2017 vytvořena polovina (49,6 %) zdejší hrubé přidané hodnoty. Další v pořadí bylo několik velkých evropských finančních a obchodních center. V Hauts-de-Seine na západním okraji Paříže vytvořily finanční a pojišťovací činnosti 48,4 % hrubé přidané hodnoty (údaje za rok 2016), zatímco v Lucembursku v roce 2017 dosáhly 46,9 %. Region Groot-Amsterdam v Nizozemsku s mnoha mezinárodními obchodními centry vytvořil z těchto činností 44,1 % své hrubé přidané hodnoty. Německé regiony Main-Taunus-Kreis a Frankfurt nad Mohanem jsou součástí metropolitní oblasti Frankfurt. Oba jsou vysoce specializovány na finanční a pojišťovací činnosti, s 43,8 % a 42,8 % hrubé přidané hodnoty v roce 2017, což odráží postavení Frankfurtu jako hlavního mezinárodního finančního centra.

Veřejná správa a další služby

Francouzský region Mayotte, který se nachází v Indickém oceánu, se vyznačuje vysokou nezaměstnaností a nízkou ekonomickou aktivitou. To se odráží v mimořádné důležitosti veřejné správy, sociálního zabezpečení, vzdělávání, zdravotnictví a služeb pro regionální ekonomiku. Tyto služby představovaly 55,7 % hrubé přidané hodnoty regionu (údaje za rok 2016), tedy nejvíce ze všech oblastí Unie. Dalšími regiony s vysokým významem veřejné správy jsou dvě španělské enklávy na severoafrickém pobřeží, Melilla a Ceuta. Veřejná správa a ostatní služby zde v roce 2017 tvořily 51,8 % (Melilla) a 51,3 % (Ceuta) regionální přidané hodnoty.

Více zde.