Nové číslo časopisu Demografie se zaměřuje na regiony

Jaké jsou rozdíly v úrovni plodnosti venkovských regionů? A jaká je v nich dostupnost lékařské péče? To se mimo jiné dozvíte v prvním čísle již 62. ročníku odborného recenzovaného časopisu Demografie.

Oldřich Hašek v něm zkoumá rozdíly úrovně úhrnné plodnosti podle typologií venkovských oblastí v Česku. Ve svém příspěvku upozorňuje na regionální diference, které jsou patrné u všech sledovaných typologií i ve všech obdobích.

Kateřina Maláková, Luděk Šídlo a Jan Bělobrádek analyzují, kde se nachází největší problémy s dostupností všeobecných praktických lékařů na regionální úrovni s ohledem na věkovou strukturu populace a lékařů. Autoři tvrdí, že současné rozložení kapacit všeobecných praktických lékařů je v Česku poměrně rovnoměrné, nicméně dostupnost těchto služeb může být již brzy ovlivněna odchodem lékařů do důchodu v důsledku jejich nepříznivé věkové struktury, a to především ve venkovských regionech.

Údaje o dojížďce získané z posledního sčítání lidu, domů a bytů na území Česka z roku 2011 jsou tématem článku Roberta Šandy. V něm se pokouší zdůvodnit vysoký podíl nezjištěných odpovědí na dojížďku, který byl podle něj způsoben nepřesnostmi v odpovědích respondentů a problémy v postupu zpracování. Pomocí metod pravděpodobnostního propojení potom dojížďku rekonstruuje, a zvyšuje tak podíl zjištěných odpovědí.

Luděk Šídlo a Boris Burcin se zabývají vývojem počtu a struktury pacientů léčených v diabetologických ambulancích v letech 2010 a 2017, přičemž vycházejí z dat VZP. Ve svém příspěvku prokazují růst náročnosti péče o diabetologické pacienty, a to jak na celorepublikové úrovni, tak napříč okresy Česka.

Celý časopis je ve formátu pdf na webu Českého statistického úřadu zdarma ke stažení, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.