Chřipka zabila v roce 2016 přes 4 tisíce Evropanů

V roce 2016 zemřelo v Evropské unii na chřipku celkem 4 186 lidí, což představuje standardizovanou úmrtnost 9 osob na milion obyvatel. 70 procent obětí byly osoby starší 65 let.

Chřipka postihuje seniory více než mladší populaci. V roce 2016 byla standardizovaná míra úmrtnosti pro osoby ve věku 65 a více let 34 úmrtí na milion obyvatel. Oproti roku 2015, kdy tato hodnota dosáhla úrovně 58 úmrtí, to sice bylo méně, ale stále o něco více než například v roce 2012 (27 úmrtí na milion obyvatel).

Počet obětí nicméně kolísá v závislosti na konkrétním druhu viru, který populaci infikoval. U chřipky činila v roce 2016 standardizovaná míra úmrtnosti lidí mladších 65 let 3 úmrtí na milion obyvatel, přičemž čtyři roky před tím byla ještě nižší. Zranitelnost starší populace vůči chřipce je důvodem, proč se očkování proti chřipce doporučuje zejména starším osobám.

V Česku v roce 2016 podlehlo chřipce 120 osob, z toho 70 jich překročilo hranici 65 let. Mezi zemřelými bylo 70 mužů a 50 žen. V přepočtu na milion obyvatel dosáhla celková standardizovaná míra úmrtnosti hodnoty 13, v případě seniorů 43 úmrtí.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost