Investice do české vědy a výzkumu podpořily i miliardové daňové odpočty

Prostřednictvím daňových odpočtů na výzkum a vývoj ušetřily v roce 2018 české firmy 2,6 miliardy Kč. Tento daňový odpočet v roce 2018 uplatnilo 1 037 podniků, což bylo téměř o sto méně než v roce předchozím. Celkově využilo v letech 2008 až 2018 daňovou podporu alespoň jednou téměř tři tisíce různých soukromých firem.

Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v roce 2018 činily 103 miliard korun. Největší část směřovala do podnikového výzkumu a vývoje, a to 61 miliard. 92 % z této částky si soukromé firmy financovaly z vlastních či jiných soukromých zdrojů, zbytek, 5 miliard, připadl na přímou podporu z veřejných zdrojů.

Větší část z veřejného financování probíhala prostřednictvím přímých dotací ze státního rozpočtu ČR. V roce 2018 takto firmy získaly 3,5 miliardy Kč, tedy o 0,5 mld. Kč více než v roce předchozím. Ze zdrojů EU pak pocházelo 1,5 miliardy Kč. Díky uplatněným a uznaným daňovým odpočtům na své výzkumné a vývojové projekty ušetřily dodatečných 2,6 milardy Kč. Tato částka se v posledních čtyřech letech výrazně nemění.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace