V EU výrazně roste podíl „singl“ domácností

V roce 2018 žilo v Evropské unii 194 milionů domácností, tedy o 12 milionů více než v roce 2010. S rostoucím počtem domácností však klesá jejich průměrná velikost.

Podíl domácností s dětmi byl nejvyšší v Irsku, naopak nejnižší v Německu a Finsku. Nejvíce matek a otců samoživitelů žilo v Dánsku, nejméně v Chorvatsku. Procento domácností s jedním dítětem bylo nejvyšší v Bulharsku a nejnižší v Irsku.

Za méně než deset let se průměrná velikost domácnosti v EU postupně snížila z 2,4 na 2,3, zatímco podíl jednočlenných domácností, jichž je v současnosti téměř třetina, zaznamenal od roku 2010 nárůst o 17 %. Celoevropským trendem je tedy přechod k domácnostem sestávajícím z osob žijících osamoceně, k osamělým rodičům a párům bez dětí. Ve většině domácností v EU již také v současnosti nežijí žádné děti a například domácnosti s jedním rodičem od roku 2010 vzrostly o 13 %.

Nejvyšší podíl domácností bez dětí mělo v roce 2019 z členských států Unie Německo (78 %), následované Švédskem (77 %), Rakouskem (75 %) a Bulharskem (74 %). Jejich nejvyšší podíl byl v Irsku (39 %) a dále v Polsku, na Kypru a na Slovensku (shodně 36 %) a v Rumunsku (35 %). V Česku bylo těchto domácností 69 %.

Celkem 7,9 milionu domácností osamělých rodičů s dětmi tvořilo v EU 14 % všech domácností se závislými dětmi. Jejich nejvyšší podíly byly v Dánsku (29 %), Estonsku (28 %), Švédsku a Litvě (shodně 25 %), Lotyšsku (23 %) a ve Francii (21 %). Naopak nejnižší podíly byly zjištěny v Chorvatsku (6 %), Rumunsku (7 %), Finsku, Slovensku a Řecku (shodně 8 %). V naší zemi tvořil tento typ domácností 15 %.

Téměř polovina všech domácností se závislými dětmi (48 %, 26,9 milionu domácností) pečovala pouze o jedno dítě, zatímco 40 % (22,2 milionu) o dvě děti a 13 % (7,1 milionu) o tři nebo více potomků. Nejvyšší podíly domácností s jedním dítětem byly zaznamenány v Bulharsku (60 %), Portugalsku (58 %) a dále v Lotyšsku a Litvě (shodně 55 %). Nejnižší podíl domácností s jedním dítětem byl v Irsku (35 %) a také ve Švédsku a Nizozemsku (shodně 39 %).

Více zde.