Zahraniční turisté preferují Prahu, Češi střední Čechy

V roce 2019 podnikli Češi ve svém volném čase 8,4 milionu delších cest a 18,3 milionu kratších cest po Česku i do zahraničí. Nejčastějším cílem soukromých cest bylo tuzemsko, za hranice republiky směřovalo přibližně 38 % delších cest a 8 % kratších cest.

Nejoblíbenější destinací pro domácí cestovatele byl Středočeský kraj, následovaný Jihočeským. Průměrný český občan se vydal 1,5krát na delší cestu a 2,2krát na kratší cestu, přičemž delší cesty zahrnují čtyři a více noclehy a kratší jeden až tři noclehy.

Oproti roku 2018 se počet volnočasových cest českých občanů v roce 2019 zvýšil o 0,9 %. Vzrostl počet tuzemských cest (+1,4 %), zatímco zájem o zahraniční cesty meziročně polevil (-1,0 %), přesto byl druhý nejvyšší od roku 2011.

Nejčastěji tuzemské cesty Čechů loni mířily do míst ve Středočeském kraji (18 % všech cest). Středočeský kraj se dlouhodobě umísťuje v čele žebříčku jak podle počtu kratších cest, zahrnující i víkendové pobyty na chatách a chalupách, tak podle počtu delších cest. Na druhém místě se v počtu delších i kratších cest umístil Jihočeský kraj. Meziročně počet tuzemských delších cest za celou ČR vzrostl o 7,4 %. Polovina krajů zaznamenala meziroční nárůst (relativně nejvíc Kraj Vysočina) a druhá polovina meziroční pokles počtu delších cest (relativně nejvíc hlavní město Praha).

Počet tuzemských kratších cest za celou republiku poklesl o 1,1 %. Úbytek počtu kratších cest ve srovnání s předchozím rokem zaznamenalo 9 krajů, relativně nejhlubší byl propad v Karlovarském kraji. Více kratších cest než v předchozím roce směřovalo do pěti krajů, nejvíc vzrostl zájem o Plzeňský kraj.

Delší tuzemské cesty byly podniknuty především za účelem rekreace či dovolené (72 %) a návštěvy příbuzných či známých (23 %). Zdravotní pobyt byl důvodem 4 % cest. Pro ubytování byla nejčastěji využita vlastní rekreační zařízení (32 %) a příbuzní či známí (30 % cest), na hotely a podobná zařízení připadala méně než pětina cest (17 %). Naprostá většina cest byla organizována individuálně, služby cestovních kanceláří byly využity pouze sporadicky (2 %). Hlavním dopravním prostředkem byla osobní motorová vozidla včetně motocyklů (85 %), autobus, stejně jako vlak, byl důležitý pro 7 % cest. Z hlediska časového se polovina delších cest uskutečnila v červenci až září (3. čtvrtletí), většina delších cest (75 %) trvala 4–7 dní, podíl cest delších než 2 týdny představoval 8 %.

Obvyklou pohnutkou kratších tuzemských cest byla opět rekreace, dovolená a volný čas (50 %), nebo návštěva příbuzných či známých (47 %). Z hlediska typu ubytování byl nejčastější nocleh u příbuzných či známých (53 %) a ve vlastním rekreačním zařízení (29 %). K dopravě byla jako hlavní prostředek použita osobní motorová vozidla včetně motocyklů (87 %), v menší míře vlak (8 %) a autobus (5 %). Rozložení kratších cest do čtvrtletí bylo poměrně rovnoměrné, nejvíc jich připadalo na 2. a 3. čtvrtletí (shodně 28 %).

Více zde a zde.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch