Úspěšná sázka Polska na produkci potravin

Polsko patří v Evropské unii mezi pět největších agrárních producentů a výroba potravin a jejich vývoz je klíčovým sektorem, o který se značnou měrou opírá jeho hospodářský růst. Tamní výrobcům potravin nebývale prospěl vstup země do EU v roce 2004 a vyrovnali se i se ztrátou ruského trhu.

Nejvíce polských potravin v současnosti směřuje do Německa, přičemž potraviny tvoří i desetinu českého dovozu z Polska. Na úspěchy polské zemědělské produkce se podrobněji zaměřil článek „Polský vývoz potravin: Soused má velké ambice“ zveřejněný na serveru retailnews.cz.

Celková hodnota zemědělsko-potravinářského vývozu v Polsku loni meziročně stoupla o 5,8 %, z toho na členské země Unie připadalo přes 81 %. Klíčovou položku v polském potravinářském exportu zaujímají maso a výrobky z něho, následují živá zvířata. Potraviny a živá zvířata v roce 2010 tvořily 9,2 % celkové hodnoty polského exportu, v roce 2018 to bylo 10,8 %. Podle odhadů by mohl vývoz potravin letos stoupnout až o 7 %, tedy o více než 2 miliardy eur.

Největším odběratelem polských potravin je Německo. Vývoz tam loni podle polských statistik meziročně vzrostl o 5 % na 7,6 miliardy eur. Následují Velká Británie (2,8 miliardy), Nizozemsko (2 miliardy), Itálie a Francie (shodně 1,7 miliardy) a šestá příčka patří Česku (1,5 miliardy eur).

Polskému zemědělství a potravinářskému průmyslu velice prospěl vstup země do Evropské unie v květnu 2004 a s ním související volný přístup na trhy členských států. Díky tomu pozice Polska na evropském trhu s agrárními a potravinářskými produkty posílila. Potvrzují to i poslední údaje Eurostatu za rok 2018. Polsko je podle nich v rámci Unie čtvrtým největším producentem vepřového masa a v produkci drůbežího masa je dokonce na prvním místě. Polsko také zaujímá důležité postavení v rostlinné výrobě. Je třetím největším pěstitelem brambor (14 % celkové produkce EU). Před ním jsou jenom Francie a Německo.

Do Česka byly loni dovezeny z Polska potraviny a živá zvířata v hodnotě 187,2 miliardy korun, což představuje 4,6 % hodnoty celkového dovozu. Potravinářské položky představují zhruba desetinu českého dovozu z Polska.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství