Česká ekonomika v roce 2019 z první ruky

Hodnocení vývoje reálné a peněžní tuzemské ekonomiky v loňském roce přináší nová publikace Českého statistického úřadu Vývoj ekonomiky České republiky – 4. čtvrtletí 2019. Autoři podrobně analyzují řadu faktorů, včetně výkonnosti základních odvětví, HDP, výdajů, důchodů, vnějších ekonomických vztahů, cen, trhu práce, peněžní zásoby, úroků a státního rozpočtu.

Dozvíte se, že hrubý domácí produkt (HDP) se v roce 2019 zvýšil o 2,5 %. Ve 4. čtvrtletí meziroční tempo růstu HDP výrazněji zpomalilo a dostalo se na 2,0 %. Po celý rok růst HDP stabilně a silně podporovala domácí spotřeba, která se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšila o 2,8 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se v roce 2019 zvýšila o 2,4 %, ve 4. čtvrtletí její meziroční tempo zvolnilo na 1,8 %. Meziroční růst HPH byl loni ze čtyř pětin tažen sektorem služeb, v němž pokračoval dynamický rozvoj informačních a komunikačních činností (7,6 %). Na oživení z roku 2018 navázalo za podpory evropských fondů stavebnictví (3,4 %). Naopak oslabená zahraniční poptávka srazila HPH v průmyslu na šestileté minimum (0,7 %).

Přebytek bilance zahraničního obchodu se zbožím a službami loni dosáhl 345,7 miliardy korun. Zvýšil se přebytek obchodu se zbožím, ale propad u služeb vedl k tomu, že bilance zahraničního obchodu loni příliš nepřispěla k celkovému růstu HDP.

Index spotřebitelských cen se loni zvýšil o 2,8 %, nejvíce za posledních sedm let. Nejvíce k tomu přispěly ceny bydlení a energií, následované potravinami a nealkoholickými nápoji.

Meziroční růst celkové zaměstnanosti v roce 2019 dosáhl 0,7 %, ve 4. čtvrtletí ale zejména vlivem exportních oborů již jen stagnoval. V některých odvětvích nedostatek pracovní síly stále představoval významnou bariéru růstu (zejména ve stavebnictví). Obecná míra nezaměstnanosti doznala během loňského roku jen minimálních změn. V prosinci 2019 čítala 1,8 % u mužů a 2,3 % u žen.

Průměrná hrubá nominální měsíční mzda loni vzrostla o 7,1 % (na 34 125 korun). Šlo o druhé nejvyšší meziroční tempo za posledních jedenáct let.

Deficit státního rozpočtu (SR) za rok 2019 činil 28,5 miliardy korun. Za prohloubením salda oproti roku 2018 stály loni především svižný růst běžných i investičních výdajů a dále i mírné zpomalení dynamiky výběru některých váhově významných daní vlivem zvolnění hospodářského růstu.

Více zde a zde.