Finsko zaznamenalo nejnižší počet zemřelých kojenců v historii

V roce 2019 zemřelo ve Finsku před dosažením jednoho roku věku 96 dětí. To bylo nejméně za dobu finské nezávislosti.

Počet kojenců zemřelých na tisíc živě narozených dětí byl 2,1, což byla stejná hodnota jako v předchozím roce. Míra kojenecké úmrtnosti chlapců (2,3 ‰) byla mírně vyšší než u dívek (1,9 ‰). Nejnižší kojenecká úmrtnost ve finské historii byla 1,7 ‰ v roce 2015, kdy v absolutních počtech zemřelo 97 dětí ve věku do jednoho roku. V roce 2019 zemřelo celkem 53 949 osob, což je o 578 méně než v roce 2018.
Průměrná délka života při narození, která udává počet let, jichž by se průměrně dožila osoba právě narozená za podmínky, že by se během jejího života úmrtnostní poměry nezměnily, byla v roce 2019 u chlapců 79,2 roku a u dívek 84,5 roku. U chlapců se průměrná délka života ve srovnání s rokem 2018 zvýšila o 0,3 roku, u dívek pak o 0,2 roku.
Muži ve Finsku umírali v roce 2019 v průměru ve věku 75,3 roku, průměrný úmrtní věk žen byl o 6,8 roku vyšší, a sice 82,1 roku. Mediánový úmrtní věk byl v loňském roce u mužů 77,8 roku, tedy polovina ze zemřelých mužů zemřela před dosažením tohoto věku, polovina jich byla v době úmrtí starší. U žen byl věkový medián při úmrtí 85,5 roku.

bit.ly/2W59E8P