Hrubý domácí produkt v Česku i EU se prudce propadl

Podle předběžného odhadu se HDP v Česku v 1. letošním čtvrtletí oproti 4. čtvrtletí 2019 reálně snížil o 3,6 %.

Propad byl srovnatelný s nejhlubším bodem předchozí krize v 1. čtvrtletí 2009, meziroční pokles dosáhl 2,2 %. Po více než pěti letech se tak zastavil růst české ekonomiky.
Výrazně negativně působila bilance zahraničního obchodu. Vedle oslabení zahraniční poptávky totiž omezily výrobu i důležité exportní podniky. Nová situace rovněž znamenala propad investičních aktivit. Hospodářský růst nepodpořila ani spotřeba, i když vládní spotřeba v 1. kvartálu působila stimulačně.
Prvotní odhad na přelomu dubna a května ukázal také propad HDP v Evropské unii. Zde dosáhl pokles mezičtvrtletně 3,3 % a meziročně 2,6 %. Výrazný propad byl zaznamenán v zemích jižní Evropy. Další vydané údaje o HDP, průmyslové produkci nebo pub­likovaný pokles tržeb v maloobchodě prokázaly, že negativní vývoj je společný většině zemí EU.

Reálný růst HDP v ČR a EU (očištěno o sezónní a kalendářní vlivy, %)