Počty zemřelých budeme znát dříve

Český statistický úřad začal od května aktualizovat demografické údaje o počtu zemřelých v týdenním cyklu namísto dosud obvyklé čtvrtletní periody.

Údaje o počtu zemřelých vycházejí z běžné evidence demografických událostí na základě hlášení vyplňovaných matričními úřady. Tyto informace ČSÚ doposud pravidelně zveřejňoval ve čtvrtletní periodě, vždy 73. den po skončení referenčního období. Od května přistoupil úřad k publikaci předběžných údajů o počtu zemřelých v týdenním intervalu. Zveřejňována jsou data za období, kdy je počet zpracovaných statistických hlášení z matričních úřadů vyhodnocen jako dostatečně úplný.
V době uzávěrky tohoto článku (19. května) byly známy údaje za prvních 13 týdnů letošního roku. Během nich zemřelo 29 963 obyvatel České republiky. Je to jen nepatrně méně, než byl průměrný počet úmrtí během prvních třinácti týdnů roku za období let 2011–2019 (30 029 úmrtí). Nejnižší počet úmrtí byl letos zaznamenán ve 3. kalendářním týdnu, nejvyšší naopak v 7. kalendářním týdnu.
Většina úmrtí se dotýká osob seniorského věku. V prvních třinácti týdnech roku 2020 tvořili zemřelí ve věku 65 a více let 84 % celkového počtu zemřelých.

Počet zemřelých podle čísla týdne