Úspěšný rok v hromadném ubytování

Loňský rok byl pro podnikatele v ubytovacích službách velmi úspěšný. Návštěvnost pokračovala v růstu. Do ubytovacích zařízení v Česku přijelo nejvíce hostů v historii.

V loňském roce přijelo do sledovaných ubytovacích zařízení v České republice téměř 22 milionů hostů, což bylo o 3,5 % více než v roce 2018. Zaznamenali jsme tak nejlepší výsledek ubytovací statistiky v historii. Návštěvnost se kontinuálně zvyšovala již několik let v řadě. Například ve srovnání s rokem 2012 byly loňské počty hostů vyšší o 6,9 milionu, tedy o více než 45 %. Rozdělení hostů na domácí a zahraniční klientelu vyšlo loni mírně ve prospěch rezidentů, kterých bylo 50,5 %. Domácích hostů přijelo loni do ubytovacích zařízení v Česku o 4,4 % více než v roce předchozím, což odpovídá dvojnásobnému tempu růstu oproti hostům ze zahraničí. Jejich počet se zvýšil o 2,6 %.
Rekord byl zaznamenán také v počtech přenocování. Celkově hosté strávili v hromadných ubytovacích zařízeních přes 57 milionů nocí, tedy o 2,7 % více než v roce předchozím. Meziroční dynamika byla opět vyšší u rezidentů (+3,8 %) oproti nerezidentům (+1,6 %). Průměrná doba pobytu zůstala loni na stejné úrovni jako v předchozím roce. Průměrně se host ubytoval na 2,6 noci, v místě ubytování tedy strávil 3,6 dne.

Kraje z pohledu návštěvnosti

Takřka ve všech krajích republiky se návštěvnost meziročně zvýšila, pouze v Kraji Vysočina došlo k mírnému poklesu počtu přenocování o 0,7 %. Nejvyšší nárůst příjezdů byl zaznamenán v Olomouckém kraji, a to o 8,8 %, především díky značnému zájmu z řad domácích hostů (+9,7 %). Vysoká poptávka cizinců po ubytování panovala v Jihomoravském kraji, kde se počet ubytovaných zahraničních hostů meziročně zvýšil o 10,3 %.
Z regionálního pohledu není překvapující dominance Prahy, kterou navštívilo 37 % ze všech ubytovaných hostů. Jedná se stále o klíčovou destinaci zejména v případně nerezidentů. Většina ze zahraničních hostů (62 %) se loni ubytovala v hlavním městě. Podíl Prahy na příjezdech rezidentů nebyl tak výrazný a činil 11 %. Domácí hosté více preferovali jižní Moravu, kam jich zamířilo 12 % z celkového počtu. V Jihočeském a Královéhradeckém kraji se ubytovalo shodně 10 % rezidentů.

Počty rezidentů a nerezidentů, meziroční index hostů (%)

Odkud hosté přijíždějí

V České republice se loni ubytovalo přibližně 10,9 milionu zahraničních hostů, což představovalo 2,6% nárůst. Klíčovou zdrojovou zemí pro příjezdový cestovní ruch bylo stále Německo. Počet návštěvníků z této země překročil 2 miliony, což bylo o 2,2 % více než v roce 2018. Druhou nejpočetnější skupinu v ubytovacích zařízeních tvořili hosté ze Slovenska se 750 tisíci příjezdy. To znamenalo navýšení o 2,6 %. Na třetí příčce se umístili turisté z Polska (670 tisíc hostů, +8,3 %). Dalšími zdrojovými zeměmi pro příjezdy nerezidentů byly Čína, Spojené státy americké, Rusko a Velká Británie. V loňském roce došlo ke snížení počtu příjezdů z některých asijských zemí. Především poklesla návštěvnost z Číny a Jižní Koreje o 1,3 %, resp. o 6,6 %.
Lázeňská zařízení u nás navštívilo loni celkem 880 tisíc hostů. Kromě domácích hostů (482 tisíc příjezdů) měli naše lázně nejvíce v oblibě Němci (216 tisíc hostů), Rusové (61 tisíc) a obyvatelé
Tchaj-wanu (13 tisíc příjezdů). V průměru nejdéle (více než 21 dnů) byli ubytováni lázeňští návštěvníci ze Saúdské Arábie.

TOP 10 zemí podle příjezdů hostů v roce 2019 (absolutně, indexy)

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch