Varování před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku

Firmy a drobní podnikatelé jsou opětovně vystaveni podvodným zprávám.

Český statistický úřad varuje podnikatelskou veřejnost před výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru subjektů. Tato klamavá výzva je přitom zasílána i prostřednictvím datových schránek. Přestože se jméno podvodného registru nápadně podobá názvu registru, který ČSÚ spravuje, nemá předmětná aktivita s Českým statistickým úřadem nic společného a zaslaná písemnost nemá znaky oficiálního dopisu ČSÚ.

Vedení Registru ekonomických subjektů je povinností ČSÚ

ČSÚ žádný poplatek od podnikatelů nevyžaduje, vedení Registru ekonomických subjektů (RES) je naopak jeho povinností. ČSÚ spravuje RES podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a zápis do něj není nikterak zpoplatněn.
Aktualizace údajů v registru probíhá zejména na základě administrativních zdrojů. RES je průběžně naplňován informacemi ze základního Registru osob (ROS). Je na něj napojen online, takže informace o vzniku subjektu, jeho aktualizaci nebo zániku doputují do RES po vložení údajů do ROS tzv. editorem. Editorem ROS je například rejstříkový soud nebo živnostenský rejstřík. Dalším způsobem je zpřesnění údajů v RES jeho administrátorem, tedy zaměstnancem ČSÚ, a to na základě oprávněného podnětu přímo od podnikatele.
Poslední možností, jak se informace dostanou do RES, je statistické zjišťování. Například zapsaná živnost volná, která má široký rozsah činností, je na základě podrobného popisu činnosti subjektu ve statistickém zjišťování zpřesněna na konkrétní předmět podnikání, který subjekt aktuálně vykonává. A jak podnikatel získá informaci, že má vyplnit statistické zjišťování? Tím, že obdrží do datové schránky oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. V oznámení je uvedeno statistické zjišťování, které podnikatel má vyplnit, termíny předložení, kontaktní osoby na ČSÚ a další potřebné informace. Oznámení má všechny znaky oficiálního dopisu a je opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem. Veškerou komunikaci s ČSÚ si lze ověřit na webových stránkách úřadu v aplikaci „Výkazy podle IČO“ (v záložce „Výkazy, sběr dat“). Jsou zde uvedeny všechny povinnosti ke statistickým zjišťováním.

Více informací o Registru ekonomických subjektů:
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu