Čtvrtinu přidané hodnoty v EU tvoří podniky pod zahraniční kontrolou

Podíl přidané hodnoty vytvořené podniky pod zahraniční kontrolou byl v roce 2017 nejvyšší v Irsku, nejnižší na Kypru. Irsko také vykázalo nejvyšší nárůst podílu přidané hodnoty vytvořené podniky pod zahraniční kontrolou v celé Evropské unii. K největšímu poklesu došlo v Maďarsku.

V roce 2017 představovaly podniky pod zahraniční kontrolou 1,3 % všech podniků v EU a podíleli se 26,0 % na jejich celkové přidané hodnotě. V porovnání s rokem 2016 byl tento podíl vyšší o 1,6 procentního bodu (p. b.). Mezi lety 2010 a 2017 se jejich příspěvek zvýšil o 4,5 p. b.

Podíly přidané hodnoty vytvořené podniky pod zahraniční kontrolou se v jednotlivých členských státech Unie značně lišily. Nejvyšší hodnoty byly evidovány v Irsku (62,8 %), Maďarsku (50,0 %), na Slovensku (48,1 %), v Rumunsku (44,2 %), Lucembursku (43,7 %) a Česku (42,9 %). Na opačném konci pořadí se umístil Kypr (13,2 %) a dále Itálie (15,9 %), Řecko (16,5 %) a Francie (17,2 %).

Ve srovnání s rokem 2016 došlo k největšímu nárůstu podílu přidané hodnoty podniků pod zahraniční kontrolou v Irsku (+19,8 p. b.), na Maltě (+9,6 p. b.), v Chorvatsku (+5,5 p. b.) a Německu (+2,2 p. b.). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v Maďarsku (-1,4 p. b.), Lucembursku (-0,9 p. b.), Belgii (-0,8 p. b.), Bulharsku (-0,7 p. b.), Rakousku (-0,5 p. b.) a Česku (-0,4 p. b.).

Více zde.