Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 05/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V březnu se z Německa do Egypta ještě létalo Podle německého statistického úřadu se v březnu počet cestujících na hlavních německých letištích meziročně snížil o bezmála dvě třetiny. V březnu 2020 byla letecká doprava v důsledku pandemie nového typu koronaviru značně utlumena. Německá letiště využilo ke

V březnu se z Německa do Egypta ještě létalo

Podle německého statistického úřadu se v březnu počet cestujících na hlavních německých letištích meziročně snížil o bezmála dvě třetiny.

V březnu 2020 byla letecká doprava v důsledku pandemie nového typu koronaviru značně utlumena. Německá letiště využilo ke vstupu do země či k jejímu opuštění zhruba 7,1 mil. cestujících, což představovalo meziroční pokles o 62,9 %. Ve srovnání s březnem 2019 se výrazněji snížil počet odletů, a to o 66,1 % na 3,2 mil. pasažérů. Počet příletů poklesl o 59,6 % na 3,9 mil. K výraznému poklesu služeb letecké dopravy v březnu došlo především do a z regionů, které byly novým koronavirem zasaženy na počátku světové pandemie. Například počet cestujících na linkách z Číny (včetně Hongkongu) klesl oproti stejnému měsíci minulého roku o 92,9 %, počet osob přilétajících z Jižní Korey se snížil o 88,4 % a cestujících z Íránu ubylo o 77,2 %. Na straně odletů došlo v případě Číny k meziročnímu poklesu o 88,2 %, do Jižní Korey odletělo v letošním březnu o 76,7 % méně osob než v předchozím roce a počet cestujících mířících do Íránu poklesl o 87,7 %. Vnitrostátní letecká přeprava zaznamenala v březnu meziroční úbytek o 68,7 %.

bit.ly/3dje7dW

Počet silničních nehod se v Rakousku meziročně snížil

Přes pokles celkového počtu nehod narostl počet osob, které při nehodách zemřely. Značně se zvýšil počet usmrcených dětí.

V roce 2019 došlo v Rakousku k 35,7 tisíce dopravních nehod, při nichž bylo zaznamenáno 45 tisíc zranění. Meziročně to podle rakouského statistického úřadu představovalo pokles o 3 %. Počet zemřelých při dopravních nehodách překročil v loňském roce hranici 400 osob, když bylo evidováno 416 zemřelých, z toho 16 dětí. Podle rakouských statistiků to ve srovnání s rokem 2018 představovalo nárůst o 1,7 %. Počet obětí z řad dětí však meziročně vzrostl o 433 %.

Měsícem s největším počtem nehod byl v loňském roce v Rakousku červen. V průměru během něho došlo denně ke 182 zraněním a téměř dvěma úmrtím (celkem 56 úmrtí). Naproti tomu v lednu a únoru, dvou měsících s nejmenší nehodovostí, zemřelo měsíčně na silnicích průměrně 20 osob.
Pro chodce byly zvláště nebezpečné měsíce listopad (13 úmrtí) a prosinec (9 úmrtí). Celkem zemřelo vloni v Rakousku při dopravních nehodách 69 chodců, což představuje nárůst o 47 % ve srovnání s rokem 2018. Počet smrtelně zraněných řidičů mopedu nebo jejich spolujezdců se rovněž zvýšil z 8 v roce 2018 na 10 v roce 2019. Ve srovnání s rokem 2018 byl počet smrtelně zraněných cestujících v autě, ať již na pozici řidiče, či spolucestujícího, o 10,5 % vyšší (200 zemřelých).
Na druhé straně počet řidičů motocyklů nebo jejich spolujezdců zemřelých při dopravních nehodách klesl v roce 2019 na 79 (v roce 2018 to bylo 102). Počet smrtelně zraněných cyklistů, mezi něž jsou počítáni ti, kteří jeli na kole, elektrickém kole či na elektrickém skú­tru, se meziročně snížil o 20 %, ze 41 případů v roce 2018 na 33 zemřelých v roce 2019.

bit.ly/3c7mfxJ

Finsko zaznamenalo nejnižší počet zemřelých kojenců v historii

V roce 2019 zemřelo ve Finsku před dosažením jednoho roku věku 96 dětí. To bylo nejméně za dobu finské nezávislosti.

Počet kojenců zemřelých na tisíc živě narozených dětí byl 2,1, což byla stejná hodnota jako v předchozím roce. Míra kojenecké úmrtnosti chlapců (2,3 ‰) byla mírně vyšší než u dívek (1,9 ‰). Nejnižší kojenecká úmrtnost ve finské historii byla 1,7 ‰ v roce 2015, kdy v absolutních počtech zemřelo 97 dětí ve věku do jednoho roku. V roce 2019 zemřelo celkem 53 949 osob, což je o 578 méně než v roce 2018.
Průměrná délka života při narození, která udává počet let, jichž by se průměrně dožila osoba právě narozená za podmínky, že by se během jejího života úmrtnostní poměry nezměnily, byla v roce 2019 u chlapců 79,2 roku a u dívek 84,5 roku. U chlapců se průměrná délka života ve srovnání s rokem 2018 zvýšila o 0,3 roku, u dívek pak o 0,2 roku.
Muži ve Finsku umírali v roce 2019 v průměru ve věku 75,3 roku, průměrný úmrtní věk žen byl o 6,8 roku vyšší, a sice 82,1 roku. Mediánový úmrtní věk byl v loňském roce u mužů 77,8 roku, tedy polovina ze zemřelých mužů zemřela před dosažením tohoto věku, polovina jich byla v době úmrtí starší. U žen byl věkový medián při úmrtí 85,5 roku.

bit.ly/2W59E8P

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.