Nejúspěšnějšími žadateli o občanství v EU byli v roce 2018 Maročané

V roce 2018 získalo v Evropské unii občanství některého z členských států 672 tisíc osob. Nejvíce (38 %) občanství udělilo Španělsko, 23 % Itálie a 23 % Francie. Nejpočetnější skupiny úspěšných žadatelů pocházely z Maroka (67 tisíc osob), Albánie (47 tisíc) a Turecka (28 tisíc).

V Česku bylo v roce 2018 uděleno 2,3 tisíce nových občanství, z toho 762 Ukrajincům, 448 Rusům a 346 Slovákům. Novými občany Slovenska se ve stejném období stalo 721 osob, z toho 127 Ukrajinců, 119 Čechů a 60 Britů. Obyvatelé Velké Británie se umístili vysoko v pořadí žadatelů například i v Německu, kde občanství získalo celkem 117 tisíc osob. Nejvíce jich pocházelo z Turecka (17 tisíc osob) a dále zde najdeme i 6 tisíc Britů a 6 tisíc Poláků.

Mnohem více o počtech a původu úspěšných žadatelů o udělení občanství v jednotlivých státech Unie se dozvíte díky aktualizované interaktivní vizualizaci dat dostupné na webu Evropského statistického úřadu. Kliknutím zobrazíte, kolik nových občanství bylo v každé ze zemí EU uděleno a zjistíte také tři nejpočetnější skupiny podle jejich původního státního občanství. Funguje to také opačně – můžete si vybrat zemi, odkud žadatelé pocházeli a poté zobrazit státy EU, v nichž se nejčastěji usadili.

Více zde.