Evropané přišli na chuť online nakupování

Více jak polovina obyvatel Evropské unie využila v roce 2019 při nakupování internet, přičemž tento moderní způsob pořizování zboží a služeb je o něco rozšířenější mezi muži, než mezi ženami. Nejvíce jsou online nákupy využívány ve Skandinávii, nejméně naopak na Balkáně.

Online nakupování zažívá v EU v posledních letech rychlý rozvoj. Spolu s rostoucím používáním internetu a zlepšováním bezpečnostních standardů zákazníci oceňují, že mohou nakupovat kdykoli a kdekoli a mají přístup k široké nabídce produktů a snadnému porovnání cen. Během současné pandemie koronaviru, kdy jsou mnohé obchody uzavřené, lze podle Evropského statistického úřadu očekávat další růst elektronického nakupování.
 
V roce 2019 nakoupilo online zboží a služby prostřednictvím počítače nebo chytrých mobilních zařízení 60 % obyvatel EU ve věku 16 až 74 let. V předchozím roce to bylo 56 %. Ve srovnání s rokem 2009, kdy jich bylo 32 %, se podíl online nakupujících téměř zdvojnásobil.
 
Nepatrně větší obliba online nakupování panuje mezi muži. V roce 2019 to bylo 61 % mužů a 59 % žen. Tato čísla však v posledních 10 letech vzrostla více u žen (29 % v roce 2009), než u mužů (35 % v roce 2009).
 
Podíl online nakupujících se za posledních 10 let výrazně zvýšil ve všech věkových skupinách. Nejvyšší podíl a nejvyšší nárůst byl mezi uživateli internetu ve věku 25 až 34 let (z 46 % v roce 2009 na 79 % v roce 2019). Za nimi následovaly věkové skupiny 16 až 24 let (z 41 % na 73 %), 35 až 44 let (z 41 % na 71 %) a 45 až 54 let (z 31% na 61 %). Podíl online nakupujících vzrostl také ve skupině osob ve věku 55 až 64 let, a to z 19 % v roce 2009 na 45 % v roce 2019, stejně jako v případě osob ve věku 65 až 74 let (z 8 % na 28 %).
 
Využívání internetu při nákupech bylo v roce 2019 v jednotlivých členských státech Unie velmi rozdílné. Nejvyšší podíly lidí, kteří nakupovali online, byly především ve skandinávských zemích. Na čele žebříčku se umístily Dánsko (84 %) a Švédsko (82 %), následované Nizozemskem (81 %), Německem (79 %) a Finskem (73 %). Nejvyšší nárůst za posledních 10 let však byl zaznamenán v Estonsku, kde podíl online nakupujících vzrostl ze 17 % v roce 2009 na 68 % v roce 2019, tedy o 51 procentních bodů. Online nakupování se zatím příliš neprosadilo v balkánských zemích, především v Bulharsku (22 %) a Rumunsku (23 %). Česko se se 64 % umístilo nad průměrem EU, přičemž v roce 2009 u nás přes internet nakupovalo jen 24 % obyvatel.
 
Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie