Stále více zaměstnanců v EU používá firemní mobilní zařízení

V Evropské unii se zvyšuje podíl zaměstnanců vybavených firemními přenosnými zařízeními, která umožňují mobilní připojení k internetu. Zaměstnanci tak mohou být na cestách v kontaktu s kolegy ze své firmy, jakož i s dodavateli a zákazníky.

Mobilní připojení k internetu umožňuje zaměstnancům kontrolovat e-maily, přistupovat a upravovat dokumenty nebo používat firemní softwarové aplikace, pokud nejsou v kanceláři. To je obzvláště důležité během současné pandemie koronaviru, kdy mnoho lidí stále pracuje z domova.

V roce 2019 bylo 28 % všech osob zaměstnaných v podnicích v EU vybaveno firemním přenosným počítačem nebo jiným typem zařízení, jako je například smartphone, které umožňuje připojení k internetu. O rok dříve to bylo 26 %.

Mezi členskými státy EU vynikají skandinávské země a Irsko, kde byla v roce 2019 více než polovina zaměstnaných osob vybavena firemními přenosnými zařízeními. Tato praxe byla nejběžnější ve Švédsku s 57 % zaměstnanců. Za ním následovalo Irsko (55 %), Finsko (54 %) a Dánsko (52 %). Naproti tomu v Bulharsku to bylo pouze 11 % zaměstnanců. Podíly byly poměrně nízké také na Kypru (16 %), v Řecku (17 %), na Slovensku, v Rumunsku a Portugalsku (shodně 18 %). V Česku tato hodnota dosáhla 27 %.

Od roku 2018 do roku 2019 se podíl zaměstnanců s firemními přenosnými zařízeními, která umožňují připojení k mobilnímu internetu, nejvíce zvýšil ve Švédsku. Zde vzrostl o 6 procentních bodů (p. b.) z 51 % v roce 2018 na 57 % v roce 2019. Nárůst až o 5 p. b. byl zaznamenán také ve Finsku, v Litvě a na Maltě.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie