Znečišťování ovzduší průmyslem se v Evropě snižuje

Emise z výroby energie z uhlí v Evropské unii klesly od roku 2013 o 43 %. Energetické využití uhlí je však stále odpovědné za 30 % emisí a je zde velký prostor pro další zlepšování. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise o fungování systému EU pro obchodování s emisemi za rok 2019.

Pozornost je však podle komise třeba zaměřit zvláště na ocelářský průmysl, který je zdrojem 8 % emisí. V Nizozemsku, Španělsku, Velké Británii, Francii, Rakousku, Finsku a na Slovensku jsou vysoké ocelářské pece spalující uhlí dokonce největšími znečišťovateli ovzduší v zemi.

Celkově v roce 2019 emise v zemích zapojených do emisního obchodování klesly o 7,8 % na 1 612 milionů tun CO2. Při vyloučení letecké dopravy došlo k poklesu o 8,4 % na 1 541 milionů tun CO2.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí