Každý desátý zaměstnanec ve Švédsku pracuje ve zdravotnictví

V posledním čtvrtletí roku 2019 bylo ve zdravotnických povoláních v Evropské unii zaměstnáno 14,7 milionu osob ve věku nad 15 let, což představovalo více než 7 % všech zaměstnaných a téměř 4 % celkové populace. Nejvyšší podíl zdravotnického personálu mělo Švédsko.

Mezi pracovní pozice ve zdravotnictví se řadili lékaři (1,9 milionu osob), zdravotní sestry a porodní asistentky (4,5 milionu), domácí pečovatelé (4,1 milionu) a další zdravotníci (4,1 milionu). Téměř čtyři pětiny zdravotnických pracovníků tvořily ženy (78 %). Více než jedna třetina (36 %) dosáhla věku 50 let a více, za touto věkovou skupinou následovali lidé ve věku 35 – 49 let (35 %) a mladší 34 let (29 %).

V polovině (13 z 27) členských států Unie byl největší podíl zdravotnických pracovníků ve věku nad 50 let, přičemž nejvyšší údaje byly zaznamenány v Bulharsku (56 %), dále v Estonsku a Lotyšsku (shodně 50 %), v Itálii (45 %) a Litvě (42 %). V 11 členských státech měli největší podíl lidé ve věku 35 – 49 let, zatímco v pouhých třech zemích zaujímali majoritní podíl zdravotničtí pracovníci ve věku 15–34 let, konkrétně na Maltě (50 %), v Lucembursku (47 %) a na Kypru (38 %).

Nejvyšší podíl zdravotnických pracovníků v EU mělo Švédsko (12 % všech zaměstnaných), poté Finsko a Dánsko (shodně 10 %). Naopak nejnižší podíly byly zaznamenány v osmi členských státech, kde bylo ve zdravotnictví zaměstnáno přibližně 4 % osob. Mezi nimi byly Kypr, Polsko, Lotyšsko, Rumunsko, Lucembursko, Bulharsko, Maďarsko a Slovinsko.

Také v přepočtu na velikost populace mělo nejvyšší podíl zdravotnického personálu Švédsko (7 % z celkového počtu obyvatel), dále Finsko, Dánsko a Nizozemsko (shodně 6 %). Na druhém konci žebříčku skončilo se 2 % devět členských států: Polsko, Rumunsko, Kypr, Bulharsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Slovinsko a Řecko.

Český statistický úřad na svém webu zveřejňuje především statistiky o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a dále o výdajích na zdravotní péči.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost