Belgičanky se studovat „počítače“ nebojí

V roce 2018 se v oboru informačních a komunikačních technologií na středních a vysokých školách v Evropské unii vzdělávalo více než 1,3 milionu osob. Ženy představoval jen 17 % všech studentů, a jsou tak v této oblasti stále nedostatečně zastoupeny. Největší zájem o ICT obory měly ženy v Belgii, nejmenší v Nizozemsku a Lucembursku.

V Belgii tvořily ženy 37 % studentů ICT, tedy nejvíce ze všech členských států Unie. Téměř třetinové bylo jejich zastoupení také v Rumunsku (32 %), Bulharsku (31 %), Řecku a Švédsku (shodně 30 %). Na opačném konci žebříčku s hodnotami pod 10 % bylo Nizozemsko (8 %) a Lucembursko (9 %). V Česku studovalo v roce 2018 ICT obory 12 % žen.

Na vysokoškolském stupni však bylo zastoupení žen v roce 2018 o něco vyšší. Mezi doktorandy ICT oborů v EU tvořily ženy 22 %, v Lotyšsku dokonce téměř polovinu (47 %). Za touto pobaltskou zemí následovalo těsně Chorvatsko (43 %).

Podíl žen na magisterském stupni byl na úrovni EU stejný jako u doktorandek (22 %). Více než třetinu magisterských studentů v oblasti ICT tvořily ženy v Estonsku (36 %), Bulharsku, Dánsku a Rumunsku (shodně 35 %). Další v pořadí byly Řecko (33 %) a Švédsko (32 %).

O počtech studentů a absolventů ICT oborů na českých vysokých školách se dočtete na webu ČSÚ.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie