Odkud pochází oblečení obyvatel EU?

Členské státy EU dovezly v roce 2019 oblečení v hodnotě 154 miliard eur, z čehož více než polovina pocházela z nečlenských států EU (52 %, 80 miliard eur). Za poslední desetiletí se import oblečení do EU zvýšil o 62 %. Největším evropským dovozcem oblečení bylo Německo a nejvíce ho pocházelo z Číny. Nejvýznamnějším evropským exportérem oděvů byla vloni Itálie.

Členské státy EU vyvezly v minulém roce oděvy v hodnotě 115 miliard eur. Většina exportu (69 %, 79 miliard eur) mířila do jiných členských států EU. Od roku 2009 se hodnota tohoto exportu v rámci Unie zvýšila o 68 %. Ačkoli se obchod s textilem v posledním desetiletí výrazně navýšil, uzavírání továren a dopravní omezení související se současnou pandemií koronaviru mohou podle Evropského statistického úřadu tento trend výrazně ovlivnit.

Největším unijním vývozcem oblečení do třetích zemí byla v roce 2019 Itálie (12 miliard eur, 34 % hodnoty celkového vývozu oděvů mimo EU). Za ní následovaly Německo (6 miliard eur, 16 %), Španělsko (5 miliard eur, 15 %), Francie (4 miliardy eur, 13 %) a Nizozemsko (2 miliardy eur, 5 %).

V roce 2019 dovezlo Německo z nečlenských států EU oblečení v hodnotě téměř 19 miliard eur (23 % celkového dovozu oblečení ze států mimo EU). Vzhledem k tomu se Německo stalo největším dovozcem oblečení z nečlenských zemí. Za ním následovaly Španělsko (13 miliard eur, 16 %), Francie (11 miliard eur, 14 %), Nizozemsko (10 miliard eur, 13 %) a Itálie (8 miliard eur, 10 %).

Oděvy pocházející ze zemí mimo Unii měly hlavní původ v Číně (23 miliard eur, 29 % celkového importu z nečlenských zemí). Další v pořadí byly Bangladéš (15 miliard eur, 19 %), Turecko (9 miliard eur, 11 %), Velká Británie (5 miliard eur, 6 %), Indie (4 miliardy eur, 5 %), Kambodža a Vietnam (shodně 3 miliardy eur, 4 %).

Velmi podrobné informace o pohybu zboží přes hranice Česka naleznete v databázi zahraničního obchodu na webu ČSÚ.

Více zde.