Evropané čelí nebezpečnému hluku

Zhruba každý pátý Evropan je nyní vystaven hladině hluku, která je považována za zdraví škodlivou.

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o hlukovém znečištění ve venkovním prostředí považuje za hlavní zdroj hluku silniční dopravu, přičemž lze očekávat, že v důsledku růstu měst a zvyšování poptávky po každodenní mobilitě hladina hluku v městských i venkovských oblastech během příštího desetiletí ještě poroste. Mezi další významné zdroje hlukového znečištění ve venkovním prostředí patří železniční a letecká doprava a také průmysl.
Podle odhadů je dlouhodobé celodenní (tedy ve dne, večer i v noci) hlukové zátěži z dopravy nad 55 dB vystaveno 113 mil. obyvatel evropských států. To se ve většině evropských zemí týká více než 50 % obyvatel městských oblastí. EU považuje dlouhodobou expozici hluku přesahující 55 dB za příliš vysokou. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pravděpodobné, že se při této hladině hluku objeví vážné dopady na zdraví. Na základě nových informací WHO odhaduje agentura EEA, že dlouhodobé vystavení hluku každoročně způsobí v zemích EU 12 tis. předčasných úmrtí a přispěje ke vzniku 48 tis. nových případů ischemické choroby srdeční. Dále se odhaduje, že u 6,5 mil. osob zaviní chronické narušení spánku.
Kromě dopadu na člověka představuje hlukové znečištění také čím dál větší hrozbu pro divoká zvířata na souši i ve vodě. Hluk může snižovat reprodukční schopnost a naopak zvyšovat úmrtnost a únik zvířat do klidnějších oblastí. Více ZDE.