Investiční aktivita se v 1. čtvrtletí prudce propadla

Investice jsou tradičně složkou hrubého domácího produktu, která nejcitlivěji reaguje na výkyvy ekonomického cyklu. I proto není velkým překvapením, že v situaci náhlého zastavení ekonomiky došlo k silnému propadu výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu. Celkový meziroční pokles investiční aktivity (bez sezónního očištění) v 1. čtvrtletí dosáhl 5,2 %. Ve srovnání s předchozím kvartálem se investice propadly o 9,7 %.
Domácnosti i nefinanční podniky náhle stály před velmi nejistou budoucností a odpovídal tomu i vývoj struktury investic. Nejvíce meziročně klesly investice do ICT a ostatních strojů a zařízení (–8,6 %) a dále do dopravních prostředků a zařízení (–7,6 %). U produktů duševního vlastnictví došlo k prvnímu meziročnímu poklesu investic od konce roku 2013 (–4,3 %). Snížily se rovněž výdaje na ostatní budovy a stavby (–3,8 %). Rostly jen investice do obydlí (0,9 %), i zde však došlo k citelnému propadu tempa.

Meziroční růst investic v 1. čtvrtletí 2020 (v %, bez sezónního očištění)

Meziroční růst investic v 1. čtvrtletí 2020 (v %, bez sezónního očištění)