Krajská správa ČSÚ v Liberci participuje na trojjazyčné publikaci

V červnu se zaměstnanci oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Liberci zúčastnili jednání s projektovou koordinátorkou euroregionu Nisa Radkou Ženíškovou k projektu „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech“. Cílem projektu je zvýšení povědomí o euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jako společném území a jeho propagace místním občanům i turistům. Podle koordinátorky je hlavním záměrem poukázat na fakt, že lidé se zde nacházejí v centru euroregionu, a ne na periferii jednotlivých zemí.
V rámci projektu vzniknou dvě trojjazyčné pub­likace, které propojí faktické údaje o euroregionu s odkazy na pěkná a méně známá místa této oblasti. Úkolem statistiků je poskytnout údaje za území euroregionu a vytvořit sadu kartogramů pro první brožuru. Její obsah by měl zvýšit zájem široké veřejnosti o fakta vztahující se k euroregionu a případně také o aktivní zapojení se do dění v tomto území.