Počet zemřelých vzrostl především v Bavorsku

Podle prozatímních výsledků zemřelo v dubnu 2020 v Německu nejméně 82 246 osob. Naposledy bylo v dubnu v Německu zaznamenáno více než 80 000 úmrtí v roce 1977.

Federální statistický úřad (Destatis) také uvádí, že to bylo o 8 % (+5 942 případů) více než průměr za předchozí čtyři roky. V týdnu od 27. dubna do 3. května 2020 (nejnovější údaje v době přípravy tohoto textu) zemřelo v Německu nejméně 17 312 osob. Úmrtnost tak klesla o 799 případů oproti předchozímu týdnu (20. až 26. dubna) a ve srovnání s lety 2016 až 2019 byla zhruba 2 % nad průměrem. Když se tento týden porovná se stejným týdnem v kaž­dém jednotlivém roce, ukáže se, že počet úmrtí byl v rozmezí 3 % nad údajem zaznamenaným v roce 2018 a 1 % nad údajem za rok 2017. Zvýšená úmrtnost byla v Německu pozorována od 13. týdne (23. až 29. března), přičemž odchylka byla největší v 15. týdnu (6. až 12. dubna), kdy oproti čtyřletému průměru let 2016–2019 zemřelo v roce 2020 o 2 316 (13 %) více osob.
Celkový počet úmrtí od 13. do 18. týdne byl o 7 486 případů vyšší než průměr za předchozí čtyři roky. Z regionálního hlediska je tento vývoj způsoben zejména třemi spolkovými zeměmi. Úmrtnost v Bavorsku byla o 2 719 úmrtí (+18 %) nad průměrem předchozích čtyř let, v Bádensku-Württembersku o 1 958 (+16 %) a v Severním Porýní-Vestfálsku o 1 254 (+5 %). Více ZDE.