Pomaturitní vzdělávání ve Švédsku

Švédsko v roce 2015 zavedlo pomaturitní vzdělávací programy v oblasti kultury a umění. Jejich cílem je připravit studenty na další vysokoškolská studia.

V právě končícím školním roce se poprvé od zavedení této formy vzdělávání počet přijatých studentů snížil. V roce 2019 bylo přijato 2 880 studentů, tj. o 220 méně než před rokem. Tento pokles je částečně způsoben menším počtem programových modulů. Mezi těmi, kdo zahájili studium, mají jasnou převahu ženy. Dlouhodobě představují zhruba tři čtvrtiny přijatých studentů. V programech v oblasti kulturního dědictví tvoří ženy dokonce 84 % studentů.
Od zavedení nové formy vzdělávání v roce 2015 se míra dokončení těchto programů snížila. Vysokou míru dokončení v roce 2015 lze vysvětlit skutečností, že ve druhé polovině roku 2015 došlo k rychlému zavedení krátkých programů, v nichž všichni studenti dokončili své vzdělávání. Většina z nich oproti původním plánům dále ve vysokoškolském vzdělání nepokračovala a našla uplatnění na trhu práce. V rozporu s původním záměrem se často uplatnili v oblasti vzdělávání dospělých a také jako aktivizační pracovníci v domovech seniorů.
Na uvedené postsekundární školní programy se nevztahuje ekonomická podpora ve formě grantů ústřední vlády a studenti nemají nárok na příspěvek na studium. Programy jsou vedeny v různých oblastech, nejen v oblasti umění a kultury. Vzdělávací orientace pokrývá oblasti, jako jsou módní design, hudba a výcvik v letectví. Na rozdíl od například vysokoškolských odborných programů nemusejí tyto programy odpovídat potřebám zaměstnávání kvalifikované pracovní síly. Více ZDE.