Rumunsko na čele statistiky smrtelných pracovních úrazů v EU

Každý den se lidé po celém světě zraní nebo zemřou v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. V Evropské unii došlo v roce 2017 k více než dvěma milionům pracovních úrazů, z toho 2 912 skončilo tragicky. Nejhorší situace panovala v Rumunsku, nejbezpečnější pracoviště byla na Maltě.

V posledních sedmi letech klesla standardizovaná míra incidence smrtelných úrazů v EU z 2,87 případů na 100 000 pracovníků v roce 2010 na 2,25 v roce 2017. Nad unijním průměrem bylo 16 z 27 členských států. Nejvyšší hodnoty zaznamenali statistici v Rumunsku (5,72 smrtelných nehod na 100 000 pracovníků). Za ním následovaly Bulharsko (4,30), Rakousko (4,11), Portugalsko (3,86), Francie (3,58) a Litva (3,47).

Nejnižší hodnoty vykazoval v roce 2017 ostrov Malta, kde došlo v přepočtu k 0,57 smrtelným nehodám na 100 000 pracovníků. Za Maltou se umístily Nizozemsko (0,78), Kypr (0,85) a Estonsko (1,02). V Česku tato míra dosáhla úrovně 2,1.

Podrobnější informace o pracovních úrazech a nemocech u nás jsou dostupné v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice – za rok 2019 na webu ČSÚ.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost