Růst tržeb ve službách loni zpomalil

Tempo růstu dosažené v České republice zaostávalo za průměrem Evropské unie.

V roce 2019 dosáhlo odvětví služeb v České republice 3,8% meziročního růstu tržeb. V porovnání s rokem 2018 (+5,8 %) se tedy jednalo o zpomalení růstového trendu.
Oproti tomu v Evropské unii nárůst tržeb ve službách (v běžných cenách očištěných o pracovní dny) činil 6,7 %, přičemž nejvíce se tržby zvýšily v Litvě (+13,0 %), dále v Maďarsku (+12,7 %) a Estonsku (+10,8 %). Nejnižší růst vykázalo Německo (+2,9 %) a jedinou zemí, kde se tržby snížily, byla s 1,2% poklesem Malta (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Finsko, Irsko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko). V porovnání s 6,7% přírůstkem v rámci EU28 dosáhla tedy ČR podprůměrného výsledku, což je ale dlouhodobý trend. Za posledních deset let jsme v růstu tržeb za služby překonali průměr evropské osmadvacítky pouze v roce 2017, kdy v tuzemsku došlo k 6,5% navýšení, zatímco průměr v EU28 byl 6,2 %.

Meziroční index tržeb za služby v roce 2019 (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Meziroční index tržeb za služby v roce 2019 (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Na špici byly vydavatelské a informační činnosti

V loňském roce se nejvíce dařilo odvětví informačních a komunikačních činností (CZ-NACE, sekce J), které dosáhlo nárůstu tržeb o 8,3 %. Rostly všechny jednotlivé oddíly této sekce ekonomických činností, nejvíce vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 58) o 13,6 %, dále pak činnosti v oblasti informačních technologií (CZ-NACE, oddíl 62) a informační činnosti (CZ-NACE, oddíl 63) o 10,7 %, tvorba programů a vysílání (CZ-NACE, oddíl 60) o 8,4 %, činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE, oddíl 59) o 4,6 % a telekomunikační činnosti (CZ-NACE, oddíl 61) o 2,5 %. V EU28 rostly tržby sekce J průměrně o 10,8 % a v žádné jednotlivé zemi nedošlo k poklesu.

Pomalejší růst ve většině odvětví

Nejvýznamnější odvětví z hlediska objemu celkových tržeb – činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE, sekce H), – dosáhlo 1,3% růstu, přičemž tržby rostly meziročně o 17,0 % ve vodní dopravě (CZ-NACE, oddíl 50), o 16,0 % v poštovních a kurýrních činnostech (CZ-NACE, oddíl 53) a o 1,9 % v pozemní a potrubní dopravě (CZ-NACE, oddíl 49). Naopak meziroční pokles o 1,2 % vykázalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (CZ-NACE, oddíl 52). Tržby klesly také v letecké dopravě (CZ-NACE, oddíl 51), a to o 1,6 %. V Evropské unii vzrostly tržby činnostem v dopravě a skladování o 4,5 %.

Meziroční index tržeb ve službách (%) (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Meziroční index tržeb ve službách (%) (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Druhé objemově nejvýznamnější odvětví služeb – profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, sekce M) – dosáhlo růstu o 0,9 %, což byl, stejně jako v dopravě a skladování, nejnižší zaznamenaný růst za poslední tři roky. Růst tržeb o 3,2 % zaznamenalo odvětví reklamy a průzkumu trhu (CZ-NACE, oddíl 73), vyšší tržby (o 1,2 %) vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (CZ-NACE, oddíl 71). Naopak ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, oddíl 74) zaznamenaly meziročně tržby nižší o 2,5 %. I v této sekci tedy Česká republika za průměrným tempem růstu evropské osmadvacítky, které činilo 5,6 %, zaostávala.
K růstu tržeb ve službách přispěla i sekce administrativních a podpůrných činností (CZ-NACE, sekce N), kde tržby oproti roku 2018 vzrostly o 5,7 %. K růstu přispěla všechna dílčí odvětví sekce. Nejvyššího vzestupu dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (CZ-NACE, oddíl 82), a sice 8,2 %. Následovaly je cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti (CZ-NACE, oddíl 79) se 7,3% navýšením, dále bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ-NACE, oddíl 80), kde tržby vzrostly o 4,8 %. Činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE, oddíl 78) vykázaly růst o 1,6 %, což byl nejslabší výsledek za posledních deset let. Růst v EU za sekci N dosáhl 5,3 %.
Objemově nejméně významné odvětví služeb – ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE, sekce I) – zvýšilo objem tržeb o 5,3 %. Stravování a pohostinství (CZ-NACE, oddíl 56) dosáhlo 5,6% růstu a ubytování (CZ-NACE, oddíl 55) 4,7%. V EU28 vykázaly tyto činnosti růst o 5,2 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby