Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení

Školení přineslo zaměstnancům teoretické i praktické znalosti.

Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení

Pracovníci Krajské správy ČSÚ ve Zlíně absolvovali v červnu školení na téma Jak se zachovat v krizových situacích fyzického napadení. Vedle praktických ukázek a nácviku některých technik fyzické obrany se školení zaměřilo také na posílení teoretických znalostí. Velká pozornost byla věnována přístupu k problémovým lidem, předcházení agrese, šetrnému řešení situace a prevenci konfliktních situací. Představeny byly rovněž některé způsoby zvládání problémového jednání klientů bez použití fyzického násilí.