Vyšší vzdělanost žen snižuje platové rozdíly mezi muži a ženami

V roce 2019 se v Nizozemsku mzdové rozdíly mezi muži a ženami zmenšily. Průměrný hrubý hodinový výdělek žen byl vloni o 14 % nižší než u mužů a toto procento se každým rokem zmenšuje.

V roce 2019 byly v Nizozemsku průměrné roční výdělky žen včetně zvláštních bonusů o 38 % nižší než u mužů. Dvě třetiny mzdového rozdílu lze podle tamního statistického úřadu vysvětlit skutečností, že ženy pracují méně hodin. Muži tráví v zaměstnání v průměru 33 hodin týdně, zatímco jejich kolegyně pracují průměrně 25 hodin v týdnu. Rozdíl v hodinovém výdělku je tedy mnohem menší: průměrná hodinová mzda žen byla o 14 % nižší než u mužů.
V průběhu času se rozdíl v průměrných hodinových mzdách postupně zmenšuje. Jedním z faktorů, které na to mají vliv, je rostoucí procento žen s vyšším vzděláním. Podíl vysokoškolaček mezi ženami mladšími 45 let je vyšší než podíl vysokoškoláků ve stejné věkové skupině mužů. A právě částečně v důsledku toho se rozdíl v průměrných hodinových mzdách mužů a žen během posledních deseti let snížil z 20 % na 14 %, přičemž od roku 1995 se rozdíl v odměňování mužů a žen vyjádřený průměrnou hodinovou mzdou zmenšoval průměrně o 0,5 procentního bodu ročně.

Průměr neříká všechno

Rozdíl v odměňování mezi muži a ženami na základě průměrného hodinového výdělku představuje poněkud zkreslený pohled, neboť ve vedení většiny firem a institucí jsou častěji zastoupeni muži. Lepší obrázek o mzdových rozdílech mezi pohlavími lze získat při pohledu na mediánové hodinové mzdy (medián je hodnota uprostřed vzestupně seřazeného souboru). V loňském roce byl medián mezd žen v Nizozemsku o 7 % nižší než mediánová mzda mužů.
Odlišné zastoupení mužů a žen se projevuje především u pracovních míst s hodinovou sazbou 30 eur a více, ve kterých jsou ženy z hlediska rozdělení mezd nedostatečně zastoupeny. Čtvrtina všech mužů dostává za hodinu své práce mzdu ve výši nejméně 30 eur, zatímco mezi ženami je tento podíl jen 14 %.

Porovnání čistých výdělků

Vedle hrubých mezd a platů lze rovněž porovnávat čisté výdělky. V roce 2019 byla mediánová čistá hodinová mzda žen o 2 % vyšší než u mužů: polovina mužů pracovala za čistou hodinovou mzdu ne vyšší než 16,64 eur, zatímco mezi ženami dostávala polovina z nich za hodinu práce alespoň 16,95 eur. To je způsobeno tím, že vyšší mzda na lépe placených místech je relativně více zdaněna. Protože muži jsou ve vysoce placených zaměstnáních zastoupeni více než ženy, odvádějí relativně větší podíl na mzdových daních a příspěvcích na sociální pojištění. Průměrné čisté hodinové výdělky žen jsou vyšší než u mužů od roku 2015. Více ZDE.