WHO: Codex alimentarius pomáhá zajistit kvalitu potravin

Světová zdravotnická organizace u příležitosti světového dne bezpečnosti potravin aktualizovala Codex alimentarius, který se věnuje potravinovým standardům.

Díky standardům, které jsou v Codexu alimentariu uvedeny, mohou už od roku 1963 spotřebitelé důvěřovat bezpečnosti a kvalitě potravin, které kupují, a dovozci mohou věřit, že suroviny, které si objednali, budou v souladu s jejich specifikacemi. Mezinárodní obchod s potravinami generuje obrat 2 000 mld. dolarů ročně. Odkaz na normy bezpečnosti potravin kodexu v Dohodě Světové obchodní organizace o sanitárních a fytosanitárních opatřeních znamená, že kodex má dalekosáhlé důsledky pro řešení obchodních sporů. Více ZDE.