Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 06/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Krajská správa ČSÚ v Liberci participuje na trojjazyčné publikaci. Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení. Výstava Petra Hájka. Pokračování mezinárodní spolupráce. Telekonference na severu.

Krajská správa ČSÚ v Liberci participuje na trojjazyčné publikaci

V červnu se zaměstnanci oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Liberci zúčastnili jednání s projektovou koordinátorkou euroregionu Nisa Radkou Ženíškovou k projektu „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech“. Cílem projektu je zvýšení povědomí o euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jako společném území a jeho propagace místním občanům i turistům. Podle koordinátorky je hlavním záměrem poukázat na fakt, že lidé se zde nacházejí v centru euroregionu, a ne na periferii jednotlivých zemí.
V rámci projektu vzniknou dvě trojjazyčné pub­likace, které propojí faktické údaje o euroregionu s odkazy na pěkná a méně známá místa této oblasti. Úkolem statistiků je poskytnout údaje za území euroregionu a vytvořit sadu kartogramů pro první brožuru. Její obsah by měl zvýšit zájem široké veřejnosti o fakta vztahující se k euroregionu a případně také o aktivní zapojení se do dění v tomto území.

Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení

Školení přineslo zaměstnancům teoretické i praktické znalosti.

Ve Zlíně se bránili fyzickému napadení

Pracovníci Krajské správy ČSÚ ve Zlíně absolvovali v červnu školení na téma Jak se zachovat v krizových situacích fyzického napadení. Vedle praktických ukázek a nácviku některých technik fyzické obrany se školení zaměřilo také na posílení teoretických znalostí. Velká pozornost byla věnována přístupu k problémovým lidem, předcházení agrese, šetrnému řešení situace a prevenci konfliktních situací. Představeny byly rovněž některé způsoby zvládání problémového jednání klientů bez použití fyzického násilí.

Výstava Petra Hájka

Sídlo ČSÚ oživily příběhy zachycené fotoaparátem jednoho z našich zaměstnanců.

Výstava Petra Hájka

Ve výstavních prostorách v sídle Českého statistického úřadu na pražské Skalce byla nedávno zahájena výstava fotografické tvorby Petra Hájka. Petr kromě toho, že je již 20 let zaměstnancem ČSÚ a v oddělení IT se zabývá správou databází, také rád obsluhuje fotoaparát a zachycuje příběhy před objektivem. V poslední době se zaměřuje především na prostředí inscenovaných her, tzv. LARPů (Live Action Role Play), při nichž lidé ztvárňují činy a charaktery historických či fantazijních postav. V loňském roce se snímkem kardinála z jedné takové hry zvítězil v soutěži My&Statistika.
Nyní máte možnost poznat jeho tvorbu komplexněji, výstavu můžete navštívit každý všední den mezi 9. a 15. hod. až do 15. září.

Pokračování mezinárodní spolupráce

Zástupci ČSÚ jednali s kolegy na Slovensku.

První zahraniční pracovní cestu po uvolnění opatření proti koronaviru uskutečnili zástupci Českého statistického úřadu ve dnech 17. a 18. června na Slovensko. Předseda úřadu Marek Rojíček, místopředseda Jaroslav Sixta a ředitel sekce IT Petr Böhm jednali s kolegy ze Štatistického úradu Slovenskej republiky v čele s předsedou Alexandrem Ballekem zejména o problematice širší elektronizace státní statistické služby.

Telekonference na severu

Přeshraniční spolupráce krajských správ pokračovala i při omezení pohybu.

Přestože z důvodu omezené přeshraniční mobility se nemohl uskutečnit letošní pracovní workshop EURES-TriRegio v Míšni, našlo se řešení a v polovině května proběhla telekonference vybraných pracovišť zúčastněných stran prostřednictvím internetu. Zúčastnila se jí také vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Monika Raušerová. Hlavním obsahem jednání bylo domluvit letošní koordinaci a spolupráci na přípravě datových podkladů k problematice trhu práce v Trojmezí severních Čech (kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký), Saska a Dolního Slezska. Publikování výstupu je plánováno na podzim letošního roku.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.