Téměř pětina Evropanů žije ve stísněných bytech

V roce 2018 žilo v Evropské unii 17,1 % obyvatel v bytech, které neměly dostatek prostoru pro členy v nich žijících domácností. Nejhorší bytové podmínky panovaly v Rumunsku, nejlepší na Kypru, v Irsku a na Maltě.

Přestože mnohdy bývá v domácnostech plných lidí veseleji než v příbytcích menších rodin, mohou se v současnosti zdát ještě menší v případech, kdy si děti hrají ve stejné místnosti jako rodiče, kteří se během epidemie koronaviru snaží pracovat na dálku. Navíc je v takovém prostředí vyšší riziko šíření viru, upozorňuje ve své zprávě Evropský statistický úřad.

V přeplněných bytech žila v roce 2018 téměř polovina populace v Rumunsku (46,3 %), tedy nejvíce v celé Unii. V podobných podmínkách pobývaly také přibližně dvě z pěti osob v Lotyšsku (43,4 %), Bulharsku (41,6 %), Chorvatsku (39,3 %) a Polsku (39,2 %). Ve srovnání s předchozím rokem se podíl obyvatel žijících v přeplněných obydlích mírně snížil ve všech zmiňovaných zemích kromě Lotyšska (+1,5 procentního bodu), přičemž nejsilnější pokles zaznamenali statistici v Polsku (-1,3 p. b).

Na opačném konci pořadí s nejnižšími hodnotami byly ostrov Kypr (2,5 %), Irsko (2,7 %), ostrov Malta (3,4 %) a Nizozemsko (4,1 %). Úroveň Česka byla 15,7 %, tedy lehce pod průměrem EU.

Podíl mladých lidí a dětí žijících v přeplněných obydlích je mnohem vyšší než v případě starších osob. V roce 2018 žila v přeplněných obydlích v EU téměř čtvrtina (24,1 %) Evropanů ve věku 18 let a méně, zatímco pouze 6,9 % lidí ve věku 65 let a více. Celkem 40,2 % mladých lidí v EU, kteří žili v domácnostech ohrožených chudobou, přebývalo současně i v přeplněných obydlích.

Trávit celé dny sám doma přináší na druhou stranu řadu jiných problémů. V Evropské unii žila v roce 2018 více než jedna ze tří osob (33,0 %) v bytech považovaných za příliš velké pro potřeby v nich žijících domácností, zvláště co se týče nadbytečných pokojů a především ložnic.

V roce 2018 pobývaly téměř tři čtvrtiny obyvatel v nadměrně velikých obydlích na Maltě (73,4 %), v Irsku a na Kypru (shodně 71,4 %). V Belgii (58,6 %), Španělsku (56,3 %), Nizozemsku (53,9 %) a Lucembursku (53,7 %) to byla více než polovina populace. Od roku 2017 do roku 2018 byl největší pokles podílu obyvatel žijících v těchto obydlích zaznamenán v Lucembursku (-1,8 p. b.), Dánsku (-1,7 p. b.) a Švédsku (-1,0 p. b.).

Oproti tomu méně než 15 % obyvatelstva žilo v bytech považovaných za příliš velké v Rumunsku (7,3 %), Lotyšsku (9,9 %), Řecku (10,4 %), Bulharsku (11,5 %), Chorvatsku (11,6 %), Slovensku (12,7 %), Polsku (14,4 %) a Itálii (14,9 %).

Téměř polovina lidí ve věku 65 let (46,9 %) v EU pobývala v roce 2018 v nadměrně velikých obydlích. To platilo pro velkou většinu starších lidí v Irsku (92,8 %), na Kypru (87,4 %) a na Maltě (86,7 %), zatímco relativně málo seniorů žilo v bytech s příliš velkým počtem pokojů v Rumunsku (12,0 %), Lotyšsku (13,3 %), Chorvatsku (16,9 %) a Polsku (17,8 %).

Více zde.